БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
Соціально-економічне становище Луганської області

за січень-червень 2021 року

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області)


Населення
 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 червня 2021р. становила 2114317 осіб. Упродовж січня'травня 2021р. чисельність населення зменшилася на 7005 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 19 живонароджених.

У січні-травні 2021р. в області зареєстровано 1395 осіб живонароджених та 7384 осіб померлих.

Ринок праці

 

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 15 років і старше  у І кварталі 2021р. становила 327,9 тис. осіб, з них у віці 15'70 років - 325,6 тис. осіб, що на 6,8% менше, ніж у І кварталі 2020 року.У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 84,4% належали до зайнятих осіб, а решта 15,6%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше у І кварталі 2021р. становила 276,6 тис. осіб, а серед осіб віком 15'70 років - 274,3 тис. осіб. Порівняно з І кварталом 2020р. кількість зайнятого населення у віці 15'70 років зменшилася на 24,8 тис. осіб, або на 8,3%.

У І кварталі 2021р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 47,3% населення відповідного віку, у осіб віком 15'70 років - 54,9%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15'70 років, відповідно до методології МОП, складала по 51,3 тис. осіб.

У І кварталі 2021р. рівень безробіття населення у віці 15 років і старше становив 15,6% робочої сили відповідного віку, а серед осіб віком 15'70 років - 15,8%.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше у І кварталі 2021р. становила 257,0 тис. осіб, що на 8,1% більше, ніж у І кварталі 2020 року.

 

Доходи населення

 

У січні'травні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) по Луганській області становив 11289 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 21,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності; серед промислових видів діяльності - підприємств із добування кам'яного та бурого вугілля, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції де заробітна плата перевищила середній показник по економіці Луганської області в 1,1'1,6 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, операцій з нерухомим майном, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угрупувань, де заробітна плата не перевищувала 73,9% від середнього рівня по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у січні'травні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 110,6 %.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні'травні 2021р. зменшилася на 37,7%, або на 20,8 млн.грн, і на 1 червня 2021р. становила 34,5 млн.грн, що дорівнює 2,9% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2021 року.

Суттєве зменшення суми невиплаченої заробітної плати в січні'травні 2021р. спостерігалося на підприємствах переробної промисловості (на 24,7 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 23,1% і на 1 червня 2021р. становила 7063 осіб, або 7,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 4884грн, що складає 40,8% від середньої заробітної плати штатних працівників за травень 2021 року.

Ціни
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у січні'червні 2021р. становив 106,6% (у відповідному періоді попереднього року - 101,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 8,3%. Найбільше (на 54,1%) подорожчала олія соняшникова. На 21,6'1,9% стали дорожче цукор, маргарин, фрукти, рис, овочі, хліб, кондитерські вироби з борошна, продукти переробки зернових, м'ясо та м'ясопродукти, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби, шоколад, сир і м'який сир (творог), сметана, кисломолочна продукція, масло, молоко. Разом з тим на 26,8% подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 5,7%, у т.ч. тютюнові вироби - на 9,0%, алкогольні напої - на 2,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 13,0% відбулося за рахунок підвищення цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію - на 34,2%, природний газ - на 15,5%, гарячу воду, опалення - на 7,6%, водопостачання - на 6,3%.

Збільшення цін у сфері охорони здоров'я на 3,0% спричинено подорожчанням послуг лікарень на 10,9%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання - на 2,3%, амбулаторних послуг - на 1,6%.

Зростання цін на транспорт на 7,4% відбулося за рахунок підвищення цін на паливо та мастила на 20,6%, залізничний пасажирський транспорт - на 13,3%, автодорожній пасажирський транспорт - на 3,5%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 3,7%, що пов'язано з подорожчанням місцевого телефонного зв'язку на 12,9%, міжміського телефонного зв'язку - на 9,0%, інтернету - на 5,3%, мобільного зв'язку - на 4,5%.

Підвищення цін на послуги освіти на 0,9% сталося в основному за рахунок подорожчання дошкільної та початкової освіти на 7,5%.

Промисловість
 

Індекс промислової продукції у січні'червні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та січнем'червнем 2020р. становив відповідно 85,7% та 86,6%.

За січень'червень 2021р. видобуто 148,5 тис.т вугілля кам'яного; вироблено 2504,0 т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання; 206,7 т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів.

 

Сільське господарство
 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні'червні 2021р. порівняно з січнем'червнем 2020р. становив 90,2%, у т.ч. у підприємствах - 76,1%, у господарствах населення - 93,6%.

У січні'червні 2021р. реалізація сільськогосподарських тварин на забій (у живій масі) зменшилася на 5,4% (5,3 тис. т), обсяг виробництва молока зменшився на 11,0% (47,5 тис. т), виробництво яєць збільшилось на 4,2% (42,3 млн. шт).

За розрахунками на 1 липня 2021р. порівняно з 1 липня 2020р. зменшилось поголів'я великої рогатої худоби на 11,5% (44,0 тис. голів), у т.ч. корів - на 9,9% (19,1 тис. голів); свиней - на 4,2% (47,8 тис. голів) та збільшилось поголів'я птиці - на 115,5% (1200,2 тис. голів).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень'червень 2021р. порівняно з січнем'червнем 2020р. збільшились на усі основні види продукції, крім ціни на жито (зменшилась на 14,8%) та на свиней (зменшилась на 1,2%). Найбільше зростання цін припадає на насіння соняшнику (в 2,2 р.б.), на кукурудзу на зерно (в 1.9 р.б.), ячмінь (в 1,7 р.б.), пшеницю (в 1,5 р.б.).

На 1 липня 2021р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 72,6 тис.т зерна (на 28,1% більше проти 1 липня 2020р.), у т.ч. 48,9 тис.т пшениці, 12,8 тис.т кукурудзи, 6,2 тис.т ячменю, 0,5 тис.т жита.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 62,1 тис.т зерна (на 15,5% більше проти 1 липня 2020р.), зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 10,5 тис.т зерна (у 3,6 р.б.).

Запаси насіння соняшнику становили 31,6 тис.т (на 46,5 % менше, ніж на 1 липня 2020 року).

Будівництво
 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у січні'червні 2021р. становив 161,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні'червні 2021р. порівняно із січнем'червнем 2020р. становив 71,8%.

Нове будівництво склало 8,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) - 85,7%, реконструкція та технічне переоснащення - 6,0%.

Індекс будівельної продукції за видами у січні'червні 2021р. проти аналогічного періоду 2020р. становив: будівлі - 91,6%, у т.ч. житлові будівлі - 114,0%, нежитлові - 88,6%, будівництво інженерних споруд - 55,3%.

Зовнішньоекономічна діяльність
 

У січні'травні 2021р. експорт товарів становив 61,6 млн.дол. США, або 123,3% порівняно із січнем'травнем 2020 року, імпорт '107,4 млн.дол. США, або 131,0%. Негативне сальдо склало 45,8 млн.дол. США (у січні'травні 2020 року також негативне - 32,1 млн.дол. США).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,57 (у січні'травні 2020 року - 0,61).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 75 країн світу.

До основних країн-партнерів з експорту товарів, на які припадає майже 72,0% загального обсягу експорту товарів, входять: Нiмеччина - 18,9%, Російська Федерація - 8,9%, Болгарiя - 8,8%, Бiлорусь - 8,8%, Францiя - 8,3%, Польща - 8,0%, Румунiя - 5,8% та Казахстан - 4,2%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив                        35,4 млн.дол. США (57,6% від загального обсягу експорту) та збільшився порівняно із січнем'травнем 2020р. на 7,8 млн.дол. США або на 28,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нiмеччини, Болгарії, Франції, Польщі, Румунії та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Білорусії, Казахстану, Чилі, Оману, Саудівської Аравії та Єгипту.

Валютна виручка від експортних поставок паперу та картону у січні'травні 2021р. становила 21,3 млн.дол. США або 34,6% експорту всіх товарів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 10,1 млн.дол. США (16,3%), органічних хімічних сполук - 5,3 млн.дол. США (8,5%), одягу та додаткових речей до одягу, текстильних - 4,7 млн.дол. США (7,6%), котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 3,3 млн.дол. США (5,3%) та інших продуктів хімічної промисловості - 3,3 млн.дол. США (5,3%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем'травнем 2020р. збільшилась частка паперу та картону з 25,5% до 34,6%, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з 4,7% до 16,3%, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв з 2,0% до 5,3%. Натомість зменшилась частка органічних хімічних сполук з 18,1% до 8,5%, одягу та додаткових речей до одягу, текстильних з 9,2% до 7,6% та інших продуктів хімічної промисловості з 10,0% до 5,3%.

До основних країн-партнерів з імпорту товарів, на які припадає майже 82,0% загального обсягу імпорту товарів, входять: Російська Федерація - 45,8%, Польща - 13,4%, Німеччина - 12,5%, Бiлорусь - 4,6%, Францiя - 3,1% та Китай - 2,4%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 39,2 млн.дол. США (36,5% від загального обсягу імпорту) та збільшився проти січня'травня 2020р. на 16,2 млн.дол. США або на 70,1%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Франції, Угорщини, Словаччини та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусії, Китаю, США, Узбекистану та Туреччини.

Імпортні надходження палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки становили у січні'травні 2021р. 41,5 млн.дол. США або 38,6% імпорту всіх товарів, маси з деревини - 15,5 млн.дол. США (14,5%), пластмас, полімерних матеріалів - 10,5 млн.дол. США (9,8%), дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 5,1 млн.дол. США (4,7%), продуктів неорганiчної хiмiї - 3,6 млн.дол. США (3,4%), котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 3,5 млн.дол. США (3,3%) та інших продуктів хімічної промисловості - 3,3 млн.дол. США (3,1%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки на 39,4%, маси з деревини з 0,1% до 14,5%, пластмас, полімерних матеріалів з 9,0% до 9,8% та напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них з 4,6% до 4,7%. Зменшилась частка, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв з 8,6% до 3,3% та продуктів неорганiчної хiмiї з 13,1% до 3,4%.

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'червні 2021р. становив 6029,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,7% більше від обсягу січня'червня 2020 року. Оборот роздрібної торгівлі у червні 2021р. порівняно із червнем 2020р. зменшився на 2,3%, із травнем 2021р. також на 2,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'червні 2021р. становив 3348,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,2% більше від обсягу січня'червня 2020 року. Обсяг роздрібного товарообороту у червні 2021р. становив 564,0 млн.грн і в порівнянних цінах проти червня 2020р. збільшився на 0,9%, а із травнем 2021р. зменшився на 2,3%.

Транспорт

 

У січні'червні 2021р. вантажообіг підприємств автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 188,3 млн.ткм, або 97,5% від обсягу січня'червня 2020 року. Перевезено 604,0 тис.т вантажів, що склало 110,6% від обсягів січня'червня 2020 року.

У січні'червні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 41,6 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 5002,1 тис. пасажирів, або відповідно 100,6% та 105,4% від обсягу січня'червня 2020 року.

Головне управління статистики у Луганській області