БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
Соціально-економічне становище Луганської області

за січень-травень 2021 року

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області)


Населення
 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 травня 2021р. становила 2115791 особу. Упродовж січня'квітня 2021р. чисельність населення зменшилася на 5531 особу.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 19 живонароджених.

У січні-квітні 2021р. в області зареєстровано 1127 осіб живонароджених та 5888 осіб померлих.
 

Доходи населення
 

У січні'квітні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) по Луганській області становив 11117 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 19,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники наукових досліджень та розробок, охорони здоров'я, державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування, фінансових та страхових установ; серед промислових видів діяльності - підприємств із добування кам'яного та бурого вугілля, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці Луганської області в 1,1'1,6 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, операцій з нерухомим майном, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угрупувань, де заробітна плата не перевищувала 72,9% від середнього рівня по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у січні'квітні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 109,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні'квітні 2021р. збільшилася у 2,4 раза, або на 75,7 млн.грн, і на 1 травня 2021р. становила 131,0 млн.грн, що дорівнює 11,1% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2021 року.

Суттєве збільшення суми невиплаченої заробітної плати в січні'квітні 2021р. спостерігалося на підприємствах добувної промисловості і розробленні кар'єрів (на 112,5 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 3,3% і на 1 травня 2021р. становила 9186 осіб, або 9,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 14262 грн, що в 1,2 раза перевищує середню заробітну плату штатних працівників за квітень 2021 року.

Ціни
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у січні'травні 2021р. становив 106,4% (у відповідному періоді попереднього року - 101,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 8,1%. Найбільше (на 46,8%) подорожчала олія соняшникова. На 20,3'3,1% стали дорожче цукор, фрукти, маргарин, овочі, рис, хліб, продукти переробки зернових, кондитерські вироби з борошна, м'ясо та м'ясопродукти, макаронні вироби, шоколад, риба та продукти з риби, кондитерські вироби з цукру, сир і м'який сир (творог), сметана, кисломолочна продукція, молоко, масло. Разом з тим, на 11,7% подешевшали яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 5,1%, у т.ч. тютюнові вироби - на 7,9%, алкогольні напої - на 2,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 13,0% відбулося за рахунок підвищення цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію - на 34,2%, природний газ - на 15,5%, гарячу воду, опалення - на 7,6%, водопостачання - на 6,3%.

Збільшення цін у сфері охорони здоров'я на 2,8% відбулося, головним чином, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 10,6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання - на 2,0%, амбулаторних послуг - на 1,6%.

Зростання цін на транспорт на 6,8% відбулося за рахунок зростання цін на паливо та мастила на 19,7%, залізничний пасажирський транспорт - на 9,1%, автодорожній пасажирський транспорт - на 2,8%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 3,6% за рахунок подорожчання місцевого телефонного зв'язку на 12,9%, міжміського телефонного зв'язку - на 9,0%, інтернету - на 5,3%, мобільного зв'язку - на 4,5%.

Підвищення цін на послуги освіти в цілому на 0,9% сталося, в основному, за рахунок подорожчання дошкільної та початкової освіти на 7,5%.

Діяльність підприємств
 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування великих і середніх підприємств за січень'березень 2021р. є від'ємним і становить 460696,2 тис.грн збитків.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості великих і середніх підприємств становила 45,8%, отримано 510313,2 тис.грн прибутку.

За січень'березень п.р. великими та середніми підприємствами отримано збитків на суму 971009,4 тис.грн. Частка збиткових підприємств становила 54,2%.

Промисловість
 

Індекс промислової продукції у січні'травні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та січнем'травнем 2020р. становив відповідно 89,9% та 88,0%.

За січень'травень 2021р. видобуто 126,6 тис.т вугілля кам'яного; вироблено 2053,5 т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання; 173,3 т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів.

 

Сільське господарство
 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні'травні 2021р. порівняно з січнем'травнем 2020р. становив 91,4%, у т.ч. у підприємствах - 83,7%, у господарствах населення - 93,5%.

У січні'травні 2021р. реалізація сільськогосподарських тварин на забій (у  живій  масі) зменшилася на 5,9% (4,8 тис.т), обсяг виробництва молока зменшився на 8,4% (35,8 тис.т), виробництво яєць збільшилось на 1,5% (33,0 млн.шт).

За розрахунками на 1 червня 2021р. порівняно з 1 червня 2020р. зменшилось поголів'я великої рогатої худоби на 14,7% (43,4 тис. голів), у т.ч. корів - на 10,4% (19,0 тис. голів); свиней - на 2,8% (48,2 тис. голів); овець та кіз - на 4,6% (24,5 тис. голів) та збільшилось поголів'я птиці - на 5,6% (994,8 тис. голів).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень'травень 2021р. порівняно з січнем'травнем 2020р. збільшились на усі основні види продукції, крім ціни на свиней (зменшилась на 1,4%). Найбільше зростання цін припадає на насіння соняшнику (в 2,3 р.б.), на кукурудзу на зерно (в 1,9 р.б.), ячмінь (в 1,7 р.б.), пшеницю (в 1,5 р.б.).

На 1 червня 2021р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 107,1 тис.т зерна (у 1,6 р.б. проти 1 червня 2020р.), у т.ч. 73,4 тис.т пшениці, 16,8 тис.т кукурудзи, 8,5 тис.т ячменю, 0,9 тис.т жита.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 86,5 тис.т зерна (на 33,9% більше проти 1 червня 2020р.), зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 20,6 тис.т зерна (у 4,8 р.б.).

Запаси насіння соняшнику становили 45,8 тис.т (на 61,4% менше, ніж на 1 червня 2020 року).

Будівництво
 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у січні'травні 2021р. становив 122,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні'травні 2021р. порівняно із січнем'травнем 2020р. становив 71,8%.

Нове будівництво склало 9,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) - 84,4%, реконструкція та технічне переоснащення - 6,6%.

Індекс будівельної продукції за видами у січні'травні 2021р. проти аналогічного періоду 2020р. становив: будівлі - 87,3%, у т.ч. житлові будівлі - 88,5%, нежитлові - 87,1%; будівництво інженерних споруд - 58,2%.

Зовнішньоекономічна діяльність
 

У січні'квітні 2021р. експорт товарів становив 47,3 млн.дол. США, або 115,3% порівняно із січнем'квітнем 2020р., імпорт - 83,7 млн.дол., або 132,4%. Негативне сальдо склало 36,4 млн.дол. (у січні'квітні 2020р. також негативне - 22,2 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,56 (у січні'квітні 2020р. - 0,65). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 70 країн світу.

До основних країн-партнерів з експорту товарів, на які припадає 73,4% загального обсягу експорту товарів, входять: Німеччина - 15,7%, Франція - 9,6%, Білорусь - 9,5%, Російська Федерація - 9,0%, Болгарія - 8,9%, Польща - 7,0%, Румунія - 5,9%, Казахстан - 4,7% та Іспанія - 3,1%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 26,4 млн.дол. США (55,8% від загального обсягу експорту) та збільшився порівняно із січнем'квітнем 2020р. на 4,3 млн.дол. США або на 19,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нiмеччини, Франції, Болгарії, Польщі, Румунії та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусії, Російської Федерації, Казахстану, Чилі, Оману та Саудівської Аравії.

Валютна виручка від експортних поставок паперу та картону у січні'квітні 2021р. становила 16,7 млн.дол. США або 35,4% експорту всіх товарів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 6,0 млн.дол. США (12,7%), органічних хімічних сполук - 4,6 млн.дол. США (9,7%), одягу та додаткових речей до одягу, текстильних - 4,1 млн.дол. США (8,7%), котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 3,1 млн.дол. США (6,5%) та інших продуктів хімічної промисловості - 2,9 млн.дол. США (6,0%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем'квітнем 2020р. збільшилась частка паперу та картону з 26,4% до 35,4%, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів на 12,7%, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв з 1,6% до 6,5%. Натомість зменшилась частка органічних хімічних сполук з 19,8% до 9,7%, одягу та додаткових речей до одягу, текстильних з 10,7% до 8,7% та інших продуктів хімічної промисловості з 11,5% до 6,0%.

До основних країн-партнерів з імпорту товарів, на які припадає 81,0% загального обсягу імпорту товарів, входять: Російська Федерація - 46,8%, Польща - 12,5%, Німеччина - 11,5%, Білорусь - 4,5%, Франція - 3,1% та Китай - 2,6%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 29,3 млн.дол. США (35,0% від загального обсягу імпорту) та збільшився проти січня'квітня 2020р. на 10,5 млн.дол. США або на 55,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Франції, Угорщини, Словаччини та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусії, Китаю, США та Узбекистану.

Імпортні надходження палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки становили у січні'квітні 2021р. 33,0 млн.дол. США або 39,4% імпорту всіх товарів, маси з деревини - 10,8 млн.дол. США (12,9%), пластмас, полімерних матеріалів - 8,1 млн.дол. США (9,7%), дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 3,5 млн.дол. США (4,2%), продуктів неорганічної хiмiї - 3,2 млн.дол. США (3,8%), котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 3,1 млн.дол. США (3,6%) та органічних хімічних сполук - 2,8 млн.дол. США (3,3%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки з 22,0% до 39,4%, маси з деревини з 11,6% до 12,9% та пластмас, полімерних матеріалів з 9,4% до 9,7%. Зменшилась частка напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них з 6,1% до 4,2%, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв з 4,4% до 3,6%, продуктів неорганічної хiмiї з 16,0% до 3,8% та органічних хімічних сполук з 3,9% до 3,3%.

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні'травні 2021р. становив 2360,0 млн. грн, що на 21,9% більше від обсягу січня'травня 2020 року.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб'підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'травні 2021р. становив 5013,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,2% більше від обсягу січня'травня 2020 року. Оборот роздрібної торгівлі у травні 2021р. порівняно із травнем 2020р. збільшився на 13,8%, а із квітнем 2021р. зменшився на 0,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'травні 2021р. становив 2784,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,6% більше від обсягу січня'травня 2020 року. У травні 2021р. обсяг роздрібного товарообороту становив 577,4 млн.грн і в порівнянних цінах проти травня 2020р. збільшився на 15,7%, а із квітнем 2021р. зменшився на 0,4%.

Транспорт

 

У січні'травні 2021р. вантажообіг підприємств автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 157,6 млн.ткм, або 98,3% від обсягу січня'травня 2020 року. Перевезено 529,1 тис.т вантажів, що склало 116,6% від обсягів січня'травня 2020 року.

У січні'травні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 34,2 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4120,9 тис. пасажирів, або відповідно 97,7% та 101,8% від обсягу січня'травня 2020 року.

Головне управління статистики у Луганській області