БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
Соціально-економічне становище Луганської області

за січень-березень 2021 року

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області)


Населення
 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 березня 2021р. становила 2118720 осіб. Упродовж січня'лютого 2021р. чисельність населення зменшилася на 2602 особи.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 19 живонароджених.

У січні-лютому 2021р. в області зареєстровано 537 осіб живонароджених та 2781 особу померлих.

Ринок праці
 

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 15 років і старше  у 2020р. становила 342,7 тис. осіб, з них у віці 15'70 років - 339,4 тис. осіб, що на 3,6% менше, ніж у 2019 році.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 84,7% належали до зайнятих осіб, а решта 15,3%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше у 2020р. становила 290,4 тис. осіб, а серед осіб віком 15'70 років - 287,1 тис. осіб. Порівняно з 2019р. кількість зайнятого населення у віці 15'70 років зменшилася на 16,6 тис. осіб, або на 5,5%.

У 2020р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,1% населення відповідного віку, у осіб віком 15'70 років - 56,4%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15'70 років, відповідно до методології МОП, становила по 52,3 тис. осіб.

У 2020р. рівень безробіття населення у віці 15 років і старше становив 15,3% робочої сили відповідного віку, а серед осіб віком 15'70 років - 15,4%.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше у 2020р. становила 248,6 тис. осіб, що на 3,3% більше, ніж у 2019 році.

 

Доходи населення
 

У січні'лютому 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) по Луганській області становив 10747 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 18,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники добування кам'яного та бурого вугілля, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря, фінансової та страхової діяльності, виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці Луганської області в 1,2'1,8 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, операцій з нерухомим майном, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, транспорту, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, де заробітна плата не перевищувала 72,6% від середнього рівня по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у січні'лютому 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 109,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні'лютому 2021р. збільшилася на 16,6%, або на 9,2 млн.грн, і на 1 березня 2021р. становила 64,5 млн.грн, що дорівнює 5,9% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2021 року.

Суттєве збільшення суми невиплаченої заробітної плати у січні'лютому 2021р. спостерігалося на підприємствах добувної промисловості і розробленні кар'єрів (на 38,3 млн.грн), у державному управлінні й обороні; обов'язковому соціальному страхуванні (на 6,2 млн.грн) та операціях з нерухомим майном (на 1,1 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася на 9,0% і на 1 березня 2021р. становила 9798 осіб, або 10,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області.

Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 6585,6 грн, що складає 58,9% від середньої заробітної плати штатних працівників за лютий 2021 року.

Ціни
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у січні'березні 2021р. становив 104,5% (у відповідному періоді попереднього року - 100,0%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,7%. Найбільше (на 23,0%) подорожчала олія соняшникова. На 14,3'1,7% стали дорожче овочі, цукор, яйця, хліб, продукти переробки зернових, рис, кондитерські вироби з борошна, фрукти, молоко, маргарин, м'ясо та м'ясопродукти, макаронні вироби, шоколад, сир і м'який сир (творог), сметана, риба та продукти з риби, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 3,1%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 5,0%, алкогольних напоїв - на 1,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,8% відбулося за рахунок підвищення цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію - на 34,2%, гарячу воду, опалення - на 20,8%, водопостачання - на 6,3%. Разом з тим природний газ подешевшав на 5,8%.

Збільшення цін у сфері охорони здоров'я на 0,2% відбулося, головним чином, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 3,7%, амбулаторних послуг - на 1,5%. Водночас ціни на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання знизились на 0,6%.

Зростання цін на транспорт на 5,3% відбулося за рахунок зростання цін на паливо та мастила на 16,6%, залізничний пасажирський транспорт - на 4,2%, автодорожній пасажирський транспорт - на 1,7%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 0,6% за рахунок подорожчання місцевого телефонного зв'язку на 12,9%, міжміського телефонного зв'язку - на 9,0%, інтернету - на 2,4%.

Підвищення цін на послуги освіти в цілому на 0,9% відбулось, в основному, за рахунок подорожчання дошкільної та початкової освіти на 7,5%.

Промисловість
 

Індекс промислової продукції у січні'березні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та січнем'березнем 2020р. становив відповідно 122,1% та 111,5%.

За січень'березень 2021р. видобуто 81,1 тис.т вугілля кам'яного; вироблено 1221,0 т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання; 97,1 т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів.

 

Сільське господарство
 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні'березні 2021р. порівняно з січнем'березнем 2020р. становив 90,4%, у т.ч. у підприємствах - 83,7%, у господарствах населення - 93,4%.

У січні'березні 2021р. реалізація сільськогосподарських тварин на забій (у  живій  масі) збільшилася на 2,9% (3,3 тис.т), обсяг виробництва молока зменшився на 8,3% (15,5 тис.т), виробництво яєць збільшилось на 1,8% (16,0 млн.шт).

За розрахунками на 1 квітня 2021р. порівняно з 1 квітня 2020р. зменшилось поголів'я великої рогатої худоби на 13,5% (42,2 тис. голів), у т.ч. корів - на 8,7% (18,9 тис. голів); свиней - на 2,1% (47,7 тис. голів), овець та кіз - 0,4% (25,2 тис. голів), птиці - на 9,2% (742,9 тис. голів).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень'березень 2021р. порівняно з січнем'березнем 2020р. збільшились на усі основні види продукції, крім ціни на свиней (зменшилась на 3,3%). Найбільше зростання цін припадає на насіння соняшнику (135,1%), на кукурудзу на зерно (94,2%), ячмінь (85,0%), пшеницю (64,9%) та велику рогату худобу (21,9%).

На 1 квітня 2021р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 207,1 тис.т зерна (на 23,8% більше проти 1 квітня 2020р.), у т.ч. 151,3 тис.т пшениці, 29,4 тис.т кукурудзи, 14,7 тис.т ячменю, 1,3 тис.т жита.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 151,0 тис.т зерна (на 25,5% більше проти 1 квітня 2020р.), зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 56,1 тис.т зерна (на 19,7% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 120,0 тис.т (на 50,6% менше, ніж на 1 квітня 2020 року).

Будівництво
 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у січні'березні 2021р. становив 56,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні'березні 2021р. порівняно із січнем'березнем 2020р. становив 76,2%.

Нове будівництво склало 13,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) - 79,1%, реконструкція та технічне переоснащення - 7,9%.

Індекс будівельної продукції за видами у січні'березні 2021р. проти аналогічного періоду 2020р. становив: будівлі - 68,8%, у т.ч. житлових будівель - 67,1%, нежитлових - 69,1%; будівництво інженерних споруд - 93,3%.

Зовнішньоекономічна діяльність
 

У січні'лютому 2021р. експорт товарів становив 25092,8 тис.дол. США, або 124,0% порівняно із січнем'лютим 2020р., імпорт - 34280,8 тис.дол. США, або 123,2%. Негативне сальдо склало 9188,0 тис.дол. США (у січні'лютому 2020р. також негативне - 7599,1 тис.дол. США).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,73 (у січні'лютому 2020р. також 0,73).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 62 країн світу.

До основних країн-партнерів з експорту товарів, на які припадає майже 85,0% загального обсягу експорту товарів, входять: Німеччина - 25,2%, Франція - 10,2%, Білорусь - 8,7%, Російська Федерація - 7,0%, Казахстан - 6,7%, Болгарія - 6,2%, Польща - 5,0%, Румунія - 5,0%, Оман - 4,6%, Іспанія - 3,4% та Китай - 2,7%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 15,0 млн.дол. США (59,6% від загального обсягу експорту) та збільшився порівняно із січнем'лютим 2020р. на 3,6 млн.дол. США або на 31,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Франції, Болгарії, Польщі, Румунії та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусії, Російської Федерації, Казахстану, Оману, Китаю та Саудівської Аравії.

Валютна виручка від експортних поставок паперу та картону у січні'лютому 2021р. становила 7,4 млн.дол. США або 29,4% експорту всіх товарів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 5,9 млн.дол. США (23,6%), котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 2,6 млн.дол. США (10,2%), одягу та додаткових речей до одягу, текстильних - 2,3 млн.дол. США (9,3%), органічних хімічних сполук - 1,6 млн.дол. США (6,5%) та інших продуктів хімічної промисловості - 1,0 млн.дол. США (4,1%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем'лютим 2020р. збільшилась частка папера та картону з 21,6% до 29,4%, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв з 2,1% до 10,2%. Натомість зменшилась частка одягу та додаткових речей до одягу, текстильних з 15,5% до 9,3%, органічних хімічних сполук з 20,6% до 6,5%, інших продуктів хімічної промисловості з 4,6% до 4,1% та полімерних матеріалів з 5,2% до 3,2%.

До основних країн-партнерів з імпорту товарів, на які припадає майже 80,0% загального обсягу імпорту товарів, входять: Російська Федерація - 47,1%, Польща - 12,0%, Німеччина - 10,8%, Білорусь - 5,5% та Франція - 4,4%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 11,5 млн.дол. США (33,6%  від загального обсягу імпорту) та збільшився проти січня'лютого 2020р. на 3,4 млн.дол. США або на 42,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Франції, Угорщини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусії, Туреччини, Китаю та США.

Імпортні надходження палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки становили у січні'лютому 2021р. 13,5 млн.дол. США або 39,2% імпорту всіх товарів, маси з деревини - 4,6 млн.дол. США (13,3%), пластмас, полімерних матеріалів - 2,9 млн.дол. США (8,3%), дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 2,0 млн.дол. США (5,9%), інших продуктів хімічної промисловості - 1,3 млн.дол. США (3,8%), продуктів неорганічної хiмiї - 1,3 млн.дол. США (3,8%) та органічних хімічних сполук - 1,1 млн.дол. США (3,2%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки з 7,9% до 39,2%, інших продуктів хімічної промисловості з 2,1% до 3,8%. Зменшилась частка маси з деревини з 16,0% до 13,3%, пластмас, полімерних матеріалів з 10,2% до 8,3%, дорогоцінних металів та виробів з них з 6,9% до 5,9%, продуктів неорганічної хiмiї з 29,2% до 3,8% та органічних хімічних сполук з 4,1% до 3,2%.

Внутрішня торгівля
 

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні'березні 2021р. становив 1358,7 млн. грн, що на 19,1% більше від обсягу січня'березня 2020 року.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб'підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'березні 2021р. становив 2922,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,3% більше від обсягу січня'березня 2020 року. Оборот роздрібної торгівлі у березні 2021р. порівняно із березнем 2020р. збільшився на 7,3%, а із лютим 2021р. - на 12,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'березні 2021р. становив 1623,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,2% більше від обсягу січня'березня 2020 року. Обсяг роздрібного товарообороту у березні 2021р. становив 588,6 млн.грн і в порівнянних цінах проти березня 2020р. збільшився на 9,0%, а із лютим 2021р. - на 12,3%.

Транспорт
 

У січні'березні 2021р. вантажообіг підприємств автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 90,3 млн.ткм, або 87,0% від обсягу січня'березня 2020 року. Перевезено 273,4 тис.т вантажів, що склало 96,8% від обсягів січня'березня 2020 року.

У січні'березні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 19,8 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2362,3 тис. пасажирів, або відповідно 62,9% та 67,8% від обсягу січня'березня 2020 року.

Головне управління статистики у Луганській області