БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
Соціально-економічне становище Луганської області

за січень-лютий 2021 року

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області)


Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 лютого 2021р. становила 2119991 особу. Упродовж січня 2021р. чисельність населення зменшилася на 1331 особу.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 18 живонароджених.

У січні 2021р. в області зареєстровано 259 осіб живонароджених та 1446 осіб померлих.

 

Доходи населення

У січні 2021р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) по Луганській області становив 10324 грн і порівняно із січнем 2020р. збільшився на 16,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, добувної промисловості і розроблення кар`єрів, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, наукових досліджень і розробок, постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря, виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці Луганської області в 1,1'1,7 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, де заробітна плата не перевищувала 72,5% від середнього рівня по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати в січні 2021р. порівняно із січнем 2020р. становив 107,4%.

Заборгованість із виплати заробітної плати в січні 2021р. зменшилась на 47,3%, або на 26,2 млн.грн, і на 1 лютого 2021р. становила 29,2 млн.грн, що дорівнює 2,9% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2021 року.

Суттєве зменшення суми невиплаченої заробітної плати у січні 2021р. спостерігалось у переробній промисловості (на 20,2 млн.грн), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 10,0 млн.грн), будівництві (на 5,7 млн.грн), охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги (на 1,2 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилась на 89,7% і на 1 лютого 2021р. становила 8987 осіб, або 9,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області.

Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 3247 грн, що складає 31,5% від середньої заробітної плати штатних працівників за січень 2021 року.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у січні-лютому 2021р. становив 102,7% (у відповідному періоді попереднього року - 99,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,5%. Найбільше (на 12,6%) подорожчала олія соняшникова. На 10,8'1,7% стали дорожче яйця, овочі, хліб, молоко, кондитерські вироби з борошна, продукти переробки зернових, рис, макаронні вироби, м'ясо та м'ясопродукти. Разом з цим на 0,3% подешевшало сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,0%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 3,1%, алкогольних напоїв - на 0,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 9,5% відбулося за рахунок підвищення цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію - на 34,2%, гарячу воду, опалення - на 25,0%, водопостачання - на 6,3%. Разом з тим природний газ подешевшав на 5,8%.

Зниження цін в сфері охорони здоров'я на 0,1% відбулося, головним чином, за рахунок здешевлення фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,5%.

Зростання цін на транспорт на 3,1% відбулося за рахунок зростання цін на паливо та мастила на 10,6%, автодорожній пасажирський транспорт - на 1,3%, залізничний пасажирський транспорт - на 0,8%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 0,9% за рахунок подорожчання місцевого телефонного зв'язку на 12,9%, міжміського телефонного зв'язку - на 9,0%, інтернету - на 2,4%.

Підвищення цін на послуги освіти в цілому на 0,9% відбулось, в основному, за рахунок подорожчання дошкільної та початкової освіти на 7,5%.

Промисловість

Індекс промислової продукції у січні'лютому 2021р. порівняно з попереднім місяцем та січнем'лютим 2020р. становив відповідно 114,2% та 113,1%.

За січень'лютий 2021р. видобуто 55,5 тис.т вугілля кам'яного; вироблено 797,0 т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання.

 

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні'лютому 2021р. порівняно з січнем'лютим 2020р. становив 92,9%, у т.ч. у підприємствах - 88,4%, у господарствах населення - 94,7%.

У січні'лютому 2021р. реалізація сільськогосподарських тварин на забій (у  живій  масі) збільшилася на 4,5% (2,3 тис.т), обсяг виробництва молока зменшився на 5,6% (8,5 тис.т), виробництво яєць збільшилось на 5,9% (10,8 млн.шт).

За розрахунками на 1 березня 2021р. порівняно з 1 березня 2020р. зменшилось поголів'я великої рогатої худоби на 14,3% (39,5 тис. голів), у т.ч. корів - на 8,7% (18,8 тис. голів); свиней - на 0,2% (43,7 тис. голів), овець та кіз - 7,9% (21,1 тис. голів), птиці - на 9,6% (747,6 тис. голів).

На 1 січня 2021р. сільськогосподарськими підприємствами посіяно культур озимих на зерно та зеленого корму (включаючи ріпак) під урожай 2021р. на площі 274,0 тис.га (на 6,3 % більше минулорічного року).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень'лютий 2021р. порівняно з січнем'лютим 2020р. збільшились на усі основні види продукції, крім ціни на свиней (зменшилась на 1,8%).

Найбільше зростання цін припадає на насіння соняшнику (127,2%), на кукурудзу на зерно (99,6%), ячмінь (85,9%), пшеницю (68,2%) та велику рогату худобу (15,9%).

На 1 березня 2021р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 246,3 тис.т зерна (на 4,8% менше проти 1 березня 2020р.), у т.ч. 185,2 тис.т пшениці, 35,4 тис.т кукурудзи, 16,0 тис.т ячменю, 1,3 тис.т жита.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 178,8 тис.т зерна (на 4,8% більше проти 1 березня 2020р.), зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 67,5 тис.т зерна (на 23,3% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 152,1 тис.т (на 48,3% менше, ніж на 1 березня 2020 року).

Будівництво

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у січні'лютому 2021р. становив 25,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні'лютому 2021р. порівняно із січнем'лютим 2020р. становив 69,5%.

Нове будівництво склало 11,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) - 75,7%, реконструкція та технічне переоснащення - 12,8%.

Індекс будівельної продукції за видами у січні'лютому 2021р. проти аналогічного періоду 2020р. становив: будівлі - 57,5%, у т.ч. житлових будівель - 69,8%, нежитлових - 54,5%; будівництво інженерних споруд - 98,3%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні 2021р. експорт товарів становив 8196,1 тис.дол. США, або 84,0% порівняно із січнем 2020р., імпорт - 14931,5 тис.дол. США, або 114,6%.

Негативне сальдо склало 6735,4 тис.дол. США (у січні 2020р. також негативне - 3268,6 тис.дол. США).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,55 (у січні 2020р. - 0,75). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 50 країн світу.

До основних країн-партнерів з експорту товарів, на які припадає майже 80,0% загального обсягу експорту товарів, входять: Франція - 16,1%, Російська Федерація - 10,2%, Оман - 9,7%, Румунія - 9,7%, Китай - 8,3%, Болгарія - 7,7%, Білорусь - 6,1%, Польща - 6,0% та Іспанія - 4,9%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 4,3 млн.дол. США (52,4% від загального обсягу експорту) та зменшився порівняно із січнем 2020р. на 2,6 млн.дол. США або на 37,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Франції, Румунії, Болгарії, Польщі, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Оману, Китаю, Білорусії, Єгипту.

Валютна виручка від експортних поставок паперу та картону у січні 2021р. становила 3,4 млн.дол. США або 42,0% експорту всіх товарів, одягу та додаткових речей до одягу, текстильних - 1,2 млн.дол. США (14,6%), органічних хімічних сполук - 0,7 млн.дол. США (8,4%), інших продуктів хімічної промисловості - 0,7 млн.дол. США (8,2%), білкових речовин - 0,4 млн.дол. США (5,5%), полімерних матеріалів - 0,3 млн.дол. США (4,0%), алюмiнiю i виробів з алюмінію - 0,3 млн.дол. США (3,5%), скла та виробів із скла - 0,2 млн.дол. США (3,0%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем 2020р. збільшилась частка паперу та картону з 23,8% до 42,0%, білкових речовин з 4,6% до 5,5%, скла та виробів із скла з 1,5% до 3,0%.

Натомість зменшилась частка органічних хімічних сполук з 27,2% до 8,4%, одягу та додаткових речей до одягу, текстильних з 18,3% до 14,6%, інших продуктів хімічної промисловості з 9,5% до 8,2% та полімерних матеріалів з 5,6% до 4,0%.

До основних країн-партнерів з імпорту товарів, на які припадає майже 83,0% загального обсягу імпорту товарів, входять: Російська Федерація - 46,1%, Німеччина - 17,4%, Польща - 12,9%, Білорусь - 3,5%, Франція - 3,2%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 6,1 млн.дол. США (40,6% від загального обсягу імпорту) та збільшився проти січня 2020р. на 1,5 млн.дол. США або на 34,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції, Угорщини, Литви, Iрландiї, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусії, США.

Імпортні надходження палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки становили у січні 2021р. 6,0 млн.дол. США або 40,4% імпорту всіх товарів, маси з деревини - 2,1 млн.дол. США (14,2%), дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 2,0 млн.дол. США (13,6%), пластмас, полімерних матеріалів - 1,1 млн.дол. США (7,1%), наземних транспортних засобів, крім залізничних - 0,5 млн.дол. США (3,0%), інших продуктів хімічної промисловості - 0,4 млн.дол. США (2,9%) та риби i ракоподібних - 0,4 млн.дол. США (2,7%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки з 2,2% до 40,4%, наземних транспортних засобів, крім залізничних з 2,8% до 3,0%, бавовни (тканини) з 1,8% до 2,1%.

Зменшилась частка маси дорогоцінних металів та виробів з них з 14,6% до 13,6%, продуктів неорганічної хiмiї з 30,1% до 1,0%, пластмас, полімерних матеріалів з 9,5% до 7,1%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні'лютому 2021р. становив 905,5 млн.грн, що на 29,3% більше від обсягу січня-лютого 2020 року.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'лютому 2021р. становив 1863,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,4% більше від обсягу січня'лютого 2020 року.

Оборот роздрібної торгівлі у лютому 2021р. порівняно із лютим 2020р. збільшився на 4,7%, а із січнем 2021р. зменшився на 2,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні'лютому 2021р. становив 1034,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,8% більше від обсягу січня'лютого 2020 року.

Обсяг роздрібного товарообороту у лютому 2021р. становив 514,1 млн.грн і в порівняних цінах проти лютого 2020р. збільшився на 8,1%, а проти січня 2021р. зменшився на 2,4%.

Транспорт

У січні'лютому 2021р. вантажообіг підприємств автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 55,1 млн.ткм, або 81,7% від обсягу січня'лютого 2020р. Перевезено 171,2 тис.т вантажів, що склало 95,3% від обсягів січня'лютого 2020 року.

У січні'лютому 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 12,6 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1513,4 тис. пасажирів, або відповідно 53,0% та 58,9% від обсягу січня'лютого 2020 року.