БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
Соціально-економічне становище Луганської області

за січень 2021 року

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області)


Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 грудня 2020р. становила 2122914 осіб. Упродовж січня'листопада 2020 року чисельність населення зменшилася на 12999 осіб, у тому числі внаслідок природного скорочення на 9751 особу і на 3248 осіб - за рахунок міграційного скорочення.

У січні'листопаді 2020 року в області зареєстровано 3683 особи живонароджених та 13434 особи померлих.

 

Доходи населення

У січні'грудні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) по Луганській області становив 10182 грн і порівняно з відповідним періодом 2019р. збільшився на 16,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування, постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря, фінансова та страхова діяльність, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці Луганської області в 1,2 - 1,6 рази.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, операцій з нерухомим майном, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництві машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань, де заробітна плата не перевищувала 68,0% від середнього рівня по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у січні'грудні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 113,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні'грудні 2020р. зменшилась на 84,4%, або на 401,6 млн.грн, і на 1 січня 2021р. становила 74,0 млн.грн, що дорівнює 5,6% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2020 року.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня'грудня 2020р. зменшилась на 57,6%, або на 74,0 млн.грн, і на 1 січня 2021р. становила 54,5 млн.грн.

Суттєве зменшення суми невиплаченої заробітної плати у січні'грудні 2020р. спостерігалося у добувній промисловості і розробленні кар'єрів (на 63,6 млн.грн), переробній промисловості (на 5,5 млн.грн), водопостачанні; каналізації, поводженні з відходами (на 5,2 млн.грн).

У розрізі міст та районів області зменшення суми заборгованості економічно активних підприємств у січні'грудні 2020р. відбулось у Попаснянському районі (на 38,9 млн.грн) та м.Лисичанську (на 31,9 млн.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 січня 2021р. становила 4737 осіб, або 4,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 11509 грн, що складає 90,2% від середньої заробітної плати штатних працівників за грудень 2020 року.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у січні 2021р. порівняно із груднем 2020р. становив 102,5% (у січні 2020 р. - 99,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 13,5%) подорожчали яйця. На 5,3'1,1% зросли ціни на соняшникову олію, овочі, яловичину, молоко, цукор, м'ясо птиці, хліб. Водночас на 1,7% подешевшала свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,2%, алкогольних напоїв - на 0,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 19,0% відбулося за рахунок підвищення цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію - на 34,2%, гарячу воду, опалення - на 28,5%, природний газ - на 23,9%, водопостачання - на 6,3%.

Зростання цін в сфері охорони здоров'я на 0,2% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг, послуг лікарень на 0,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання - на 0,1%.

Підвищення цін на транспорт на 1,5% зумовлено в основному зростанням цін на паливо та мастила на 4,1%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 0,9% за рахунок подорожчання місцевого телефонного зв'язку на 12,9%, міжміського телефонного зв'язку - на 9,0%, інтернету - на 2,4%.

Підвищення цін на послуги освіти в цілому на 0,9% відбулось головним чином за рахунок подорожчання дошкільної та початкової освіти на 7,5%.

Промисловість

Індекс промислової продукції у січні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та січнем 2020р. становив відповідно 70,0% та 115,0%.

За січень 2021р. видобуто 23,1 тис.т вугілля кам'яного; вироблено 26,9 т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів; 407,4 т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання.

 

Сільське господарство

У січні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2020р. становив 96,5%, у т.ч. як у підприємствах так і у господарствах населення - 96,5%.

У січні 2021р. реалізація сільськогосподарських тварин на забій (у живій масі) зменшилася на 8,3% (1,1 тис.т), обсяг виробництва молока збільшилося на 2,3% (4,5 тис.т), виробництво яєць - на 16,3% (5,7 млн.шт).

За розрахунками на 1 лютого 2021р. порівняно з 1 лютого 2020р. зменшилось поголів'я великої рогатої худоби на 12,7% (39,2 тис. голів), у т.ч. корів - на 8,7% (18,9 тис. голів), птиці - на 13,4% (752,2 тис. голів) та збільшилось поголів'я свиней - на 2,3% (44,6 тис. голів), овець та кіз - на 3,2% (22,5 тис. голів).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2021р. порівняно з січнем 2020р. збільшились на усі основні види продукції, крім ціни на свиней (зменшилась на 9,8%). Найбільше зростання цін припадає на насіння соняшнику (120,7%), на кукурудзу на зерно (95,7%), ячмінь (84,8%), пшеницю (72,5%) та велику рогату худобу (12,1%)

На 1 лютого 2021р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 310,9 тис.т зерна (на 10,3% менше проти 1 лютого 2020р.), у т.ч. 234,3 тис.т пшениці, 43,5 тис.т кукурудзи, 22,9 тис.т ячменю, 1,3 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 227,9 тис.т зерна (на 7,7% менше проти 1 лютого 2020р.), зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 83,0 тис.т зерна (на 16,6% менше проти 1 лютого 2020р.). Запаси насіння соняшнику становили 201,5 тис.т (на 42,6% менше, ніж на 1 лютого 2020р.).

Будівництво

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у січні 2021р. становив 12,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2021р. порівняно із січнем 2020р. становив 51,5%.

Нове будівництво склало 16,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) - 68,6%, реконструкція та технічне переоснащення - 14,7%.

Будівництво будівель у січні 2021р. проти січня 2020р. становило 35,1%, у т.ч. житлових - 47,8%, а нежитлових - 32,3%, будівництво інженерних споруд - 116,9%.

У 2020 році в Луганській області прийнято в експлуатацію 12281 м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво)1, що становить 58,7% до площі житлових будівель у 2019 році. Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях становила 10442 м2, у сільській місцевості - 1839 м2.

Капітальні інвестиції1

У січні'грудні 2020р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2685,4 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 27,0% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,4% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби - 54,1% усіх інвестицій, будівлі та споруди - 38,4%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 56,7% загального обсягу.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (791,1 млн.грн (29,5%)) освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства. Підприємствами промисловості освоєно 22,2% (589,6 млн.грн).
____________
1
Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2020 році експорт товарів становив 129599,4 тис.дол. США, або 84,8% порівняно із 2019 роком, імпорт - 212753,9 тис.дол. США, або 84,1%. Негативне сальдо становило 83154,5 тис.дол. США (у 2019 році також негативне - 100110,2 тис.дол. США).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,61 (у 2019 році - 0,60).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 76 країн світу.

До основних країн-партнерів з експорту товарів, на які припадає майже 70,0% загального обсягу експорту товарів, входять: Німеччина - 12,7%, Російська Федерація - 10,8%, Франція - 10,2%, Польща - 8,6%, Люксембург - 7,5%, Болгарія - 7,4%, Білорусь - 7,3% та Румунія - 5,0%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 73,1 млн.дол. США (56,4% від загального обсягу експорту) та зменшився порівняно із 2019р. на 4,9  млн.дол. США або на 6,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Франції, Польщі, Люксембургу, Болгарії, Румунії та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Білорусії, Казахстану, Туреччини, США, Єгипту, Республіки Молдови та Індії.

Валютна виручка від експортних поставок паперу та картону у 2020р. становила 31,3 млн.дол. США або 24,2% експорту всіх товарів, органічних хімічних сполук - 22,2 млн.дол. США (17,2%), одягу та додаткових речей до одягу, текстильних - 11,7 млн.дол. США (9,0%), інших продуктів хімічної промисловості - 10,7 млн.дол. США (8,3%), зернових культур - 8,8 млн.дол. США (6,8%), дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них '8,2 млн.дол. США (6,4%), пластмас, полімерних матеріалів - 6,0 млн.дол. США (4,7%), білкових речовин - 5,8 млн.дол. США (4,4%) та котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 5,0 млн.дол. США (3,9%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із 2019р. збільшилась частка органічних хімічних сполук з 10,3% до 17,2%, одягу та додаткових речей до одягу, текстильних - з 8,9% до 9,0%, інших продуктів хімічної промисловості - з 4,3% до 8,3%, зернових культур - з 4,4% до 6,8%, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - з 2,1% до 6,4%. Натомість зменшилась частка папера та картону з 28,0% до 24,2%, жирів та олії тваринного або рослинного походження - з 9,1% до 3,4%, приладів та апаратів - з 6,7% до 0,8%.

До основних країн-партнерів з імпорту товарів, на які припадає майже 82,0% загального обсягу імпорту товарів, входять: Російська Федерація - 42,4%, Німеччина - 13,7%, Польща - 9,1%, Білорусь - 5,7%, Франція - 4,1%, Китай - 2,6%, США - 2,2%, Саудівська Аравія - 1,7%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 77,7 млн.дол. США (36,5% від загального обсягу імпорту) та збільшився проти 2019р. на 18,6 млн.дол. США або на 31,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції, Угорщини, Словаччини, Литви та Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусії, Китаю, США, Саудівської Аравії, Японії та Республіки Корея.

Імпортні надходження палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки становили у 2020р. 62,2 млн.дол. США або 29,3% імпорту всіх товарів, маси з деревини - 25,1 млн.дол. США (11,8%), пластмас, полімерних матеріалів - 22,9 млн.дол. США (10,8%), котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - 16,7 млн.дол. США (7,9%), продуктів неорганічної хімії - 14,0 млн.дол. США (6,6%), та дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - 9,5 млн.дол. США (4,5%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка паперу та картону з 9,2% до 11,8%, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв - з 2,6% до 7,9%, напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них - з 1,8% до 4,5%. Зменшилась частка палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки з 31,7% до 29,3%, пластмас, полімерних матеріалів з 11,2% до 10,8%, продуктів неорганічної хімії з 12,6% до 6,6% та органічних хімічних сполук з 3,6% до 3,1%.

У 2020р. обсяги експорту та імпорту послуг області становили 23493,9 тис.дол. США та 40209,5 тис.дол. США, відповідно. Порівняно з минулим роком експорт зменшився на 21,2%, імпорт - на 9,5%. Негативне сальдо становило 16715,6 тис.дол. США (у 2019р. також негативне - 14641,2 тис.дол. США).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,58 (у 2019р. - 0,67).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 83 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту послуг склали ділові послуги (66,6%), а також послуги з переробки матеріальних ресурсів, послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги (5,3%), послуги, пов'язані з подорожами (3,9%), послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій та транспортні послуги (2,4%).

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з 2019р. збільшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп'ютерних та інформаційних послуг - з 2,9% до 5,3%, послуг пов'язаних з подорожами - з 1,5% до 3,9% та транспортних послуг - з 1,7% до 2,4%. Натомість зменшилась частка ділових послуг з 76,9% до 66,6%.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 6546,2 тис.дол. США, або 27,9% від загального обсягу експорту (у 2019р. - 6735,5 тис.дол. США, або 22,6 %) та зменшився порівняно з 2019р. на 189,3 тис.дол. США, або на 2,8%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн'членів ЄС були Франція, Австрія, Болгарія та Німеччина.

Серед інших країн світу найбільші обсяги експорту послуг надавалися Російській Федерації, Казахстану, Туркменістану та США.

Серед країн'партнерів найбільше зріс експорт послуг до Російської Федерації - на 8,9%, до Туркменістану - на 3,1%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалось в експорті до Казахстану - на 81,5%, до Німеччинии - на 28,6%.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту склали послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю, а також послуги, пов'язані з подорожами (9,1%), ділові послуги (8,0%), послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (1,7%), послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги (1,1%).

У загальному обсязі імпорту послуг порівняно з 2019р. збільшилась частка послуг з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій з 0,5% до 1,7%, ділових послуг з 7,1% до 8,0%. Натомість зменшилась частка послуг пов'язаних з подорожами з 12,6% до 9,1% та транспортних послуг з 1,5% до 0,6%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 21226,7 тис.дол. США, або 52,8% від загального обсягу імпорту (у 2019р. - 22398,8 тис.дол. США, або 50,4%) та зменшився порівняно з 2019р. на 1172,1 тис.дол. США, або на 5,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги імпорту послуг одержувалися від Кіпру, Чехії, Австрії та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші обсяги імпорту послуг одержувалися від Російської Федерації, Казахстану, Азербайджану та Швейцарії.

Порівняно з 2019р. імпорт послуг збільшився від Нідерландів - у 3,2 рази, від Швейцарії - на 81,2%, від Чехії - на 75,7%, зменшився від Польщі - на 75,3%, Казахстану - на 69,9%, Російської Федерації - на 6,5%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі за січень 2021р. становив 338,9 млн.грн, що на 3,7% більше від обсягу січня 2020 року.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2021р. становив 937,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,1% більше від обсягу січня 2020р. Оборот роздрібної торгівлі у січні 2021р. порівняно із груднем 2020р. зменшився на 28,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2021р. становив 520,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,5% більше від обсягу січня 2020р. Обсяг роздрібного товарообороту у січні 2021р. проти грудня 2020р. зменшився на 26,4%.

Транспорт

У січні 2021р. вантажообіг підприємств автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 24,2 млн.ткм, або 85,8% від обсягу січня 2020р. Перевезено 71,7 тис.т вантажів, що склало 92,8% від обсягів січня 2020р.

У січні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 6,3 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 747,3 тис. пасажирів, або відповідно 51,1% та 54,4% від обсягу січня 2020р.