БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
   

Інституційні механізми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
у Головному управлінні статистики у Луганській області

 

   
Уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків Перший заступник начальника ГУС у Луганській області - Овчіннікова Галина Олексіївна
Відповідальний структурний підрозділ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відділ управління персоналом