БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
   

Питання ґендерної рівності

Загальна інформація

Нормативні акти

Інституційні механізми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Держстаті

Інституційні механізми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Головному управлінні статистики у Луганській області

Інформаційні матеріали