БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
   

Архів атласу

 

Інтерактивний атлас "МОЯ УКРАЇНА"

Чисельність наявного населення на 01.01.2021