БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств

Архів

Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році
Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році
Показники діяльності субєктів господарювання з розподілом за їх розмірами
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік (остаточні дані)
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік (остаточні дані)
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік (остаточні дані)
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік (остаточні дані)
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік (остаточні дані)
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2020 році (остаточні дані)
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 20152020 роках
 

Методологічні пояснення

Фінансові результати до оподаткування підприємств

Фінансові результати до оподаткування підприємств  по містах обласного значення та районах у 2020 році (остаточні дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році (остаточні дані)
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2020 році
 

 Рентабельність операційної діяльності підприємств

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2020 рік

ПОКАЗНИКИ БАЛАНСУ

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2020 рік

Методологічні пояснення