Архів: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-вересень 2013 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Вересень 2013р.
до серпня 2013р.
Вересень 2013р.
до вересня 2012р.
Січень–вересень 2013р.
до січня–вересня 2012р.
Промисловість B+C+D 92,3 95,6 91,1
Добувна та переробна промисловість B+C 90,9 94,3 92,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 90,9 96,1 94,1
Переробна промисловість С 91,0 93,0 90,4
у тому числі        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 102,4 94,2 98,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 64,3 81,8 100,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 107,2 99,6 105,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 97,4 104,3 84,7
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 68,2 60,9 92,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 69,3 67,3 101,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 67,5 49,0 73,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 95,0 95,5 92,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 109,8 114,3 91,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 102,6 105,6 86,8