Індекси промислової продукції у 2009 році
(уточнені дані)
1
(наростаючим підсумком, у % до відповідного періоду попереднього року)
  Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість 78,4 77,4 74,3 72,9 71,1 70,4 70,7 71,5 73,5 75,9 78,7 80,1
Добувна та переробна промисловість 77,5 76,9 73,7 72,7 71,0 70,3 70,7 71,4 73,2 75,5 78,4 79,6
Добувна прмисловість 89,1 91,8 88,2 85,2 85,2 85,3 85,6 85,4 86,1 87,3 88,7 89,5
Переробна промисловість 72,1 70,4 67,4 67,5 65,3 64,3 64,8 65,9 68,0 70,7 74,0 75,4
з неї                        
Виробництво харчових продуктів, напоїв 95,4 97,1 98,8 101,6 102,5 102,3 100,9 99,4 97,9 96,8 96,0 95,4
Легка промисловість 63,3 65,4 56,7 57,5 63,4 64,8 68,2 67,5 67,1 67,5 68,0 68,8
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 57,3 87,4 75,4 79,9 84,4 81,9 75,2 76,3 75,3 76,9 79,7 79,2
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 71,9 79,1 83,9 88,7 90,9 93,1 92,9 93,3 93,3 94,1 96,5 98,1
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 122,6 112,4 95,4 92,8 90,0 88,7 90,2 90,4 93,5 103,0 105,7 104,1
Хімічна та нафтохімічна промисловість 48,5 48,8 51,0 53,7 53,4 53,4 53,7 53,4 54,4 55,1 57,3 59,8
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 66,8 70,0 71,8 61,4 55,5 51,9 49,7 48,4 49,2 50,3 52,5 54,1
Металургійне  виробництво та виробництво готових металевих виробів 63,9 65,6 61,9 58,5 57,0 57,0 58,4 61,5 64,6 68,1 71,3 73,0
Машинобудування 45,0 37,7 44,2 56,3 51,1 47,4 46,2 45,1 46,0 44,1 50,0 52,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 87,8 83,0 81,3 75,3 71,2 71,4 71,6 72,6 76,8 79,6 82,7 85,3

 ___________

1Розрахунок індексів обсягів промислової продукції здійснено ланцюговим методом на підставі помісячних даних, обчислених за даними підприємств про вартість виробленої продукції за місяць у порівнянних цінах. Індекси сформовані без урахування діяльності з розподілення теплоенергії, газу, води.