БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Багатогалузева статистична інформація / Комплексна статистика

Архів

Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області за 2021 рік  (щомісячна інформація)