БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

Кількість зареєстрованих юридичних осіб станом на 01 квітня 2022 року

Кількість зареєстрованих юридичних осіб станом на 01 липня 2022 року