Архів: 2010 | 2009 | 2008
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2011 році
(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Всього 2420 2413 2621 2612 2707 2786 2811 2786 2822 2798 2833 3346
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги 1411 1457 1490 1654 1845 1739 1961 1824 1944 1774 1743 1798
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1545 1546 1624 1724 1697 1707 1790 1906 1846 1913 2024 2199
Рибальство, рибництво ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Промисловість 3090 3048 3373 3354 3473 3448 3533 3577 3603 3592 3636 4347
Добувна промисловість 4039 3951 4351 4406 4436 4440 4532 4610 4624 4660 4765 6198
Переробна промисловість 2357 2393 2690 2601 2824 2740 2824 2835 2861 2825 2813 2989
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 2677 2503 2676 2668 2656 2757 2817 2871 2925 2860 2914 3265
Будівництво 2036 2091 2316 2353 2405 2439 2578 2572 2580 2639 2594 3374
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1543 1555 1717 1661 1675 1675 1705 1721 1719 1704 1712 1823
Діяльність готелів та ресторанів 1227 1123 1261 1308 1364 1304 1287 1279 1412 1445 1422 1472
Діяльність транспорту та зв'язку 2417 2504 2651 2535 2628 2648 2719 2741 2814 2755 2797 3215
Фінансова діяльність 3278 3657 3613 3440 3932 3668 3971 4122 3814 4146 3783 4333
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1868 1867 2012 2007 2064 2214 2180 2275 2220 2266 2399 2714
Державне управління 2237 2259 2388 2523 2587 2814 2904 2909 2736 2642 2757 3444
Освіта 1768 1779 1844 1874 1946 2454 2187 1797 2051 1976 2005 2356
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1586 1540 1625 1642 1693 1807 1738 1713 1752 1745 1746 2016
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 1867 1886 2042 2020 2065 2246 2295 2216 2224 2195 2184 2413

__________________________________________

1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації

Примітка: Дані наведено по підприємствах та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.