Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2009 році
(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Всього 1663 1718 1799 1817 1814 1919 1943 1880 1918 1930 1965 2142
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги 1001 1063 1108 1215 1239 1249 1436 1265 1339 1272 1234 1219
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 867 1002 1160 1216 1088 1140 1245 1170 1257 1297 1262 1337
Рибальство, рибництво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Промисловість 2048 2068 2203 2213 2161 2235 2304 2280 2321 2383 2443 2594
    Добувна промисловість 2939 2908 3038 2913 2922 2998 3131 3074 3111 3208 3245 3308
    Переробна промисловість 1363 1414 1546 1686 1585 1653 1710 1707 1758 1792 1864 2071
    Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води  1973 2003 2142 2028 1946 2005 1900 1880 1865 1900 1991 2206
Будівництво 1296 1359 1409 1553 1552 1563 1638 1616 1658 1685 1731 1796
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1000 1010 1035 1022 1043 1028 1081 1088 1069 1104 1143 1167
Діяльність готелів та ресторанів 800 874 841 879 927 867 856 852 946 919 776 970
Діяльність транспорту та зв’язку 1799 1877 1891 1942 1932 1948 2007 2005 2090 2081 2145 2354
Фінансова діяльність 2513 2533 2625 2608 2761 2599 2909 2959 2728 2560 2624 3019
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1322 1338 1429 1421 1412 1464 1533 1547 1569 1543 1593 1687
Державне управління 1699 1989 2074 2192 2291 2457 2597 2473 2416 2441 2378 2693
Освіта 1298 1454 1439 1448 1515 1975 1686 1414 1553 1480 1448 1758
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1124 1134 1201 1194 1246 1296 1259 1244 1236 1209 1247 1406
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 1190 1235 1290 1292 1279 1463 1493 1303 1379 1368 1391 1636

1Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації

Примітка: Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців