Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2008 році

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
Вид діяльності січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Всього 1509 1618 1665 1706 1747 1821 1879 1854 1922 1884 1772 1870
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги 827 877 942 1048 1128 1120 1364 1296 1201 1274 1198 1093
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 891 925 960 938 945 955 1050 1056 1214 1140 1082 1204
Рибальство, рибництво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Промисловість 1849 1919 2028 2079 2112 2121 2249 2290 2342 2253 2079 2151
    Добувна промисловість 2297 2388 2539 2520 2570 2569 2745 2849 2925 2970 2871 2963
    Переробна промисловість 1592 1635 1751 1843 1860 1880 1973 1971 2023 1786 1505 1522
    Виробництво та розподілення     електроенергії, газу та води  1491 1606 1568 1659 1691 1677 1801 1845 1826 1951 1943 2118
Будівництво 1400 1473 1530 1588 1656 1682 1781 1796 1779 1736 1585 1541
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 943 978 1025 1040 1026 1059 1097 1113 1110 1096 1010 1072
Діяльність готелів та ресторанів 688 695 736 773 801 811 784 796 866 871 893 922
Діяльність транспорту та зв’язку 1584 1979 1676 1723 1781 1846 1935 1929 2091 1939 1818 1891
Фінансова діяльність 2426 2348 2361 2450 2562 2528 2722 2768 2607 2740 2626 2753
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1262 1327 1345 1408 1479 1526 1593 1569 1553 1526 1445 1548
Державне управління 1672 1955 2157 2212 2284 2482 2540 2550 2416 2549 2513 2942
Освіта 1132 1236 1253 1285 1327 1708 1486 1177 1507 1486 1438 1535
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 911 1046 1043 1035 1085 1147 1103 1074 1149 1218 1208 1345
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 991 1099 1120 1134 1145 1286 1304 1096 1305 1290 1272 1406

1 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації

Примітка: Дані наведено без урахування найманих працівників  статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців