БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Демографічна та соціальна статистика / Населення та міграція

Архів

Чисельність населення (за оцінкою) та середня чисельність по районах у 2021 року  (щомісячна інформація)
Формування приросту (скорочення) чисельності населення
по районах у 2021 року  (щомісячна інформація)
Кількість живонароджених, померлих по районах у 2021 року (щомісячна інформація)

Кількість померлих за причинами смерті у 2022 році (щомісячна інформація)

Кількість прибулих, вибулих по районах у 2022 році (щомісячна інформація)

Населення (19952021)

Міграційний рух населення у 2021 році (річні дані)

 

Методологічні пояснення