БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Склад колегії Головного управління статистики у Луганській області

 

 Голова колегії:

 начальник Головного управління статистики

 Секретар колегії:

головний спеціаліст відділу планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

 Члени колегії:

 перший заступник начальника Головного управління статистики

 заступник начальника Головного управління статистики

 заступник начальника Головного управління статистики

 начальник управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності головний бухгалтер

 начальник управління збирання, введення та контролю даних вибіркових обстежень населення

 заступник начальника відділу планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

 начальник управління обробки та аналізу даних демографічної та соціальної статистики

 заступник начальника управління збирання даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища - начальник відділу збирання даних статистики виробництва продукції сільського господарства

 начальник управління організації збирання даних та моніторингу участі респондентів у державних статистичних спостереженнях

 начальник управління збирання даних статистики виробництва, послуг, торгівлі, енергетики, фінансів та структурної статистики
 начальник управління поширення інформації та комунікацій

 начальник управління інформаційних технологій