БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

04.01.2022

1-торг (місячна)

1-опт (місячна)

24-сг (місячна)

11-заг (квартальна)

13-заг (квартальна)

4-мтп (місячна)

1-торг (нафтопродукти) (місячна)

1-П (місячна)

1-ціни (житло) (квартальна)