БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

10.01.2020

2К-П (місячна)

2К-С (квартальна)

2К-Б (квартальна)

2К-Т (квартальна)

2К-СП (квартальна)

1-ЕІО (місячна)

9-ЗЕЗ (квартальна)