БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

04.01.2022
Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2021 року

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2021 року

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2021 року

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 202 1 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у листопаді 2021 року