БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

22.10.2021
Статистична інформація

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році

Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2020 році

Показники діяльності субєктів господарювання з розподілом за їх розмірами

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році (остаточні дані )

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році (остаточні дані)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році (остаточні дані)

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році (остаточні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році (остаточні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) за видами економічної у 2015-2020 роках (остаточні дані)

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2020 році (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах у 2020 році (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році (остаточні дані )

Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання) підприємств за видами економічної діяльності у 2020 році

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2020 році

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням на 01 жовтня 2021 року