БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

02.04.2021

Статистична інформація

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2020рр.)
Статистичний збірник

Індекси споживчих цін у Луганській області за 2020 рік