БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

Перелік осіб, щодо яких здійснюється перевірка
 

ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

Посада

Дата початку перевірки

Скановані документи

Кобзєва Оксана Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу збирання даних
статистики праці управління збирання даних
демографічної та соціальної статистики

17.01.2022 заява
Падій Анастасія Юріївна

провідний спеціаліст відділу збирання даних
структурних обстежень у сільському
господарстві та статистики навколишнього
середовища управління збирання даних
статистики сільського господарства та
навколишнього середовища

17.01.2022 заява