БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
Запобігання проявам корупції

 

Нормативно-правова база з питань запобігання проявам корупції

Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю від 13.02.2020 р. № 1
Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю від 01.04.2020 р. № 2

 

Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 23.07.2021 р. №449/21

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування від 23.07.2021 р. №450/21

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банкунерезидента від 23.07.2021р. №451/21

 

Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані)(оновлена інформація)

Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку)


Інформація щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в Головному управління статистики у Луганській області за 2021 рік
План антикорупційних заходів на 2021 рік Головного управління статистики у Луганській області
План антикорупційних заходів на 2022 рік Головного управління статистики у Луганській області

Повідомити про корупційне або пов
'язане з корупцією правопорушення
Пряма телефонна лінія "Боротьба з корупцією"
Порядок розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України"Про запобігання корупції', що надходять до Головного управління статистики у Луганській області

Про затвердження рекомендацій до чергового етапу подання електронної декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в Головному управлінні статистики у Луганській області

Рекомендації суб'єктам декларування до чергового етапу декларування в Україні
Рекомендації щодо подолання технічних помилок у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Найбільш розповсюджені типові помилки у декларації суб'єктів декларування та спосіб, як їх усунути
Загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Пам
'ятка декларанта
Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб
'єкта декларування

Про заповнення повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єктів декларування

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики у Луганській області

Про впровадження політики керування ризиками органів державної статистики

Перелік ідентифікованих ризиків за процесами статистичної діяльності станом на 01.01.2020

Перелік ідентифікованих ризиків за процесами статистичної діяльності та проведених заходів з усунення ризику або зменшення його впливу на діяльність за 2020 рік