БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

Соціально-економічне становище Луганської області

за січеньквітень 2021 року

Повідомлення Головного управління статистики у Луганській області

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області)


Населення
 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 квітня 2021р. становила 2117192 особи. Упродовж січняберезня 2021р. чисельність населення зменшилася на 4130 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих 19 живонароджених. У січніберезні 2021р. в області зареєстровано 824 особи живонароджених та 4329 осіб померлих.

Доходи населення
 

У січніберезні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) по Луганській області становив 10918 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 18,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися працівники добування камяного та бурого вугілля, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря, фінансової та страхової діяльності, виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці Луганської області в 1,21,7 рази.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, операцій з нерухомим майном, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, де заробітна плата не перевищувала 73,7% від середнього рівня по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у січніберезні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 109,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січніберезні 2021р. збільшилася на 68,4%, або на 37,9 млн.грн, і на 1 квітня 2021р. становила 93,2 млн.грн, що дорівнює 8,4% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2021 року.

Суттєве збільшення суми невиплаченої заробітної плати у січніберезні 2021р. спостерігалося на підприємствах добувної промисловості і розробленні карєрів (на 75,6 млн.грн). Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 9,2% і на 1 квітня 2021р. становила 8893 осіб, або 9,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 10480,7 грн, що складає 93,1% від середньої заробітної плати штатних працівників за березень 2021 року.

Ціни
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області у січніквітні 2021р. становив 105,5% (у відповідному періоді попереднього року 100,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 6,9%. Найбільше (на 37,1%) подорожчала олія соняшникова. На 20,02,2% стали дорожче цукор, овочі, продукти переробки зернових, маргарин, хліб, рис, кондитерські вироби з борошна, яйця, мясо та мясопродукти, макаронні вироби, фрукти, шоколад, молоко, риба та продукти з риби, сир і мякий сир (творог), сметана, кисломолочна продукція, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 4,4%, що повязано з подорожчанням тютюнових виробів на 6,9%, алкогольних напоїв на 1,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 9,8% відбулося за рахунок підвищення цін на електроенергію на 36,6%, каналізацію  на 34,2%, гарячу воду, опалення на 7,6%, водопостачання на 6,3%, природний газ на 4,8%.

Збільшення цін у сфері охорони здоровя на 2,2% відбулося, головним чином, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 10,5%, амбулаторних послуг на 1,6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 1,1%.

Зростання цін на транспорт на 5,7% відбулося за рахунок зростання цін на паливо та мастила на 16,8%, залізничний пасажирський транспорт на 7,6%, автодорожній пасажирський транспорт на 1,7%.

У сфері звязку ціни зросли на 1,0% за рахунок подорожчання місцевого телефонного звязку на 12,9%, міжміського телефонного звязку на 9,0%, інтернету на 3,1%.

Підвищення цін на послуги освіти в цілому на 0,9% відбулось, в основному, за рахунок подорожчання дошкільної та початкової освіти на 7,5%.

Промисловість
 

Індекс промислової продукції у січніквітні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та січнемквітнем 2020р. становив відповідно 81,6% та 98,4%.

За січеньквітень 2021р. видобуто 106,5 тис.т вугілля камяного; вироблено 1654,3 т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання; 134,0 т молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів.

 

Сільське господарство
 

Індекс сільськогосподарської продукції у січніквітні 2021р. порівняно з січнемквітнем 2020р. становив 88,6%, у т.ч. у підприємствах 84,3%, у господарствах населення 90,0%.

У січніквітні 2021р. реалізація сільськогосподарських тварин на забій (у  живій  масі) зменшилася на 6,7% (4,2 тис.т), обсяг виробництва молока зменшився на 11,2% (24,6 тис.т), виробництво яєць зменшилось на 2,8% (24,3 млн.шт).

За розрахунками на 1 травня 2021р. порівняно з 1 травня 2020р. зменшилось поголівя великої рогатої худоби на 14,0% (43,5 тис. голів), у т.ч. корів на 10,8% (18,9 тис. голів); свиней на 5,0% (47,2 тис. голів); овець та кіз на 1,9% (25,4 тис. голів; птиці на 6,0% (756,2 тис. голів).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січеньквітень 2021р. порівняно з січнемквітнем 2020р. збільшились на всі основні види продукції, крім ціни на свиней (зменшилась на 3,0%). Найбільше зростання цін припадає на насіння соняшнику (134,8%), кукурудзу на зерно (89,1%), ячмінь (75,9%), пшеницю (59,0%).

На 1 травня 2021р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 155,8 тис.т зерна (у 1,5 р.б. проти 1 травня 2020р.), у т.ч. 112,4 тис.т пшениці, 22,4 тис.т кукурудзи, 11,3 тис.т ячменю, 1,0 тис.т жита.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 122,9 тис.т зерна (на 40,6% більше проти 1 травня 2020р.), зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 32,9 тис.т зерна (у 2,0 р.б.).

Запаси насіння соняшнику становили 83,5 тис.т (на 54,7% менше, ніж на 1 травня 2020 року).

Будівництво
 

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у січніквітні 2021р. становив 84,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січніквітні 2021р. порівняно із січнемквітнем 2020р. становив 74,9%.

Нове будівництво склало 11,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) 80,9%, реконструкція та технічне переоснащення 7,5%.

Індекс будівельної продукції за видами у січніквітні 2021р. проти аналогічного періоду 2020р. становив: будівлі 86,9%, у т.ч. житлові будівлі 88,1%, нежитлові будівлі 86,6%; будівництво інженерних споруд 60,6%.

 

Капітальні інвестиції
 

У січніберезні 2021р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 697,8 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 81,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби 84,1% усіх інвестицій, будівлі та споруди 11,9%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 93,2% загального обсягу.

Найбільшу частку капітальних інвестицій 51,6% (360,3 млн.грн) освоєно підприємствами промисловості. Підприємствами сільського, лісового та рибного господарства освоєно 34,2% (238,6 млн.грн).

Зовнішньоекономічна діяльність
 

У січніберезні 2021р. експорт товарів становив 36449,6 тис.дол. США, або 110,1% порівняно із січнемберезнем 2020р., імпорт 61215,5 тис.дол., або 139,4%. Негативне сальдо склало 24765,9 тис.дол. (у січніберезні 2020р. також негативне 10788,0 тис.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,60 (у січніберезні 2020р. 0,75).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 66 країн світу.

До основних країн-партнерів з експорту товарів, на які припадає 80,2% загального обсягу експорту товарів, входять: Німеччина 18,9%, Франція 10,8%, Білорусь 9,3%, Болгарія 8,7%, Російська Федерація 8,1%, Польща 6,7%, Казахстан 5,5%, Румунія 5,4%, Оман 3,5% та Іспанія 3,3%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 21,6 млн.дол. США (59,2% від загального обсягу експорту) та збільшився порівняно із січнемберезнем 2020р. на 5,2 млн.дол. США або на 31,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Франції, Болгарії, Польщі, Румунії та Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусії, Російської Федерації, Казахстану, Оману, Саудівської Аравії та Китаю.

Валютна виручка від експортних поставок паперу та картону у січніберезні 2021р. становила 12,1 млн.дол. США або 33,3% експорту всіх товарів, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них 6,0 млн.дол. США (16,4%), одягу та додаткових речей до одягу, текстильних 3,6 млн.дол. США (9,9%), котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв 2,9 млн.дол. США (7,8%), органічних хімічних сполук 2,7 млн.дол. США (7,3%) та інших продуктів хімічної промисловості 1,7 млн.дол. США (4,7%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнемберезнем 2020р. збільшилась частка папера та картону з 26,0% до 33,3%, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з 0,0% до 16,4%, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв з 1,7% до 7,8%.

Натомість зменшилась частка одягу та додаткових речей до одягу, текстильних з 11,9% до 9,9%, органічних хімічних сполук з 21,9% до 7,3% та інших продуктів хімічної промисловості з 7,6% до 4,7%.

До основних країн-партнерів з імпорту товарів, на які припадає майже 82,0% загального обсягу імпорту товарів, входять: Російська Федерація 48,6%, Польща 11,7%, Німеччина 10,0%, Бiлорусь 5,4%, Францiя 3,4% та Китай 2,3%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 19,9 млн.дол. США (32,6% від загального обсягу імпорту) та збільшився проти січняберезня 2020р. на 7,3 млн.дол. США або на 58,1%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Франції, Угорщини, Словаччини та Нiдерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусії, Китаю, США та Туреччини.

Імпортні надходження палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки становили у січніберезні 2021р. 25,2 млн.дол. США або 41,1% імпорту всіх товарів, маси з деревини 7,9 млн.дол. США (12,9%), пластмас, полімерних матеріалів 5,6 млн.дол. США (9,2%), дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них 3,5 млн.дол. США (5,7%), продуктів неорганічної хiмiї 2,3 млн.дол. США (3,7%), інших продуктів хімічної промисловості 2,0 млн.дол. США (3,3%) та органічних хімічних сполук 1,8 млн.дол. США (2,9%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки з 12,3% до 41,1%, напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів з них з 4,4% до 5,7%, інших продуктів хімічної промисловості з 2,7% до 3,3%.

Зменшилась частка маси з деревини з 13,4% до 12,9%, пластмас, полімерних матеріалів з 9,9% до 9,2%, продуктів неорганiчної хiмiї з 21,5% до 3,7% та органічних хімічних сполук з 4,2% до 2,9%.

У І кварталі 2021р. обсяги експорту та імпорту послуг області становили 5319,4 тис.дол. США та 8757,7 тис.дол., відповідно. Порівняно із І кварталом 2020р. експорт зменшився на 13,6%, імпорт на 17,2%. Негативне ссальдо становило 3438,3 тис.дол. (у І кварталі 2020р. також негативне 4418,7 тис.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,61 (у І кварталі 2020р. 0,58). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 82 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту послуг склали ділові послуги (51,4%), а також послуги з переробки матеріальних ресурсів, послуги, повязані з подорожами (10,7%), транспортні послуги (6,4%), послуги у сфері телекомунікації, компютерні та інформаційні послуги (5,0%), послуги з будівництва та послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій.

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з 2020р. збільшилась частка послуг, повязаних з подорожами з 2,2% до 10,7%, транспортних послуг з 2,0% до 6,4%.

Натомість зменшилась частка ділових послуг з 64,4% до 51,4%, послуг у сфері телекомунікації, компютерних та інформаційних послуг з 5,2% до 5,0%.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 2001,6 тис.дол. США або 37,6% від загального обсягу експорту (у 2020р. 1863,0 тис.дол. США або 30,3%) та збільшився порівняно з 2020р. на 138,6 тис.дол. США або на 7,4%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країнчленів ЄС були Франція, Естонія та Австрія.

Серед інших країн світу найбільші обсяги експорту послуг надавалися Російській Федерації, Казахстану, США, Єгипту та Індії.

Серед головних країнпартнерів найбільше зріс експорт послуг до США у 11,3 рази, до Казахстану на 56,8%, до Франції на 7,2%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалось в експорті до Австрії на 57,2%, до Російської Федерації  на 48,2%.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту склали послуги, повязані з фінансовою діяльністю, а також послуги, повязані з подорожами (5,6%), ділові послуги (3,5%), транспортні послуги (1,7%), послуги у сфері телекомунікації, компютерні та інформаційні послуги (1,0%), послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (0,3%).

У загальному обсязі імпорту послуг порівняно з 2020р. збільшилась частка транспортних послуг з 0,8% до 1,7%, послуг у сфері телекомунікації, компютерних та інформаційних послуг з 0,8% до 1,0%.

Натомість зменшилась частка ділових послуг з 10,5% до 3,5%, послуг, повязаних з подорожами з 8,0% до 5,6%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 4812,7 тис.дол. США, або 55,0% від загального обсягу імпорту (у 2020р. 5163,2 тис.дол. США, або 48,8%) та зменшився порівняно з 2020р. на 350,5 тис.дол. США, або на 6,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги імпорту послуг одержувалися від Кіпру.

Серед інших країн світу найбільші обсяги імпорту послуг одержувалися від Російської Федерації та Казахстану.

Порівняно з 2020р. імпорт послуг зменшився від Казахстану на 33,7%, Російської Федерації на 27,4%, Кіпру на 5,5%.

Внутрішня торгівля

 

Оборот підприємств оптової торгівлі у січніквітні 2021р. становив 1937,2 млн.грн, що на 26,8% більше від обсягу січняквітня 2020 року.

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осібпідприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січніквітні 2021р. становив 3958,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 15,9% більше від обсягу січняквітня 2020 року. Оборот роздрібної торгівлі у квітні 2021р. порівняно із квітнем 2020р. збільшився на 38,5%, а із березнем 2021р. зменшився на 3,2%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січніквітні 2021р. становив 2198,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,6% більше від обсягу січняквітня 2020 року. Обсяг роздрібного товарообороту у квітні 2021р. становив 575,3 млн.грн і в порівнянних цінах проти квітня 2020р. збільшився на 26,9%, а із березнем 2021р. зменшився на 3,2%.

Транспорт

У січніквітні 2021р. вантажообіг підприємств автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) становив 124,9 млн.ткм, або 97,7% від обсягу січняквітня 2020 року. Перевезено 416,6 тис.т вантажів, що склало 116,4% від обсягів січняквітня 2020 року.

У січніквітні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 27,2 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 3256,5 тис. пасажирів, або відповідно 82,0% та 86,4% від обсягу січняквітня 2020 року.

Головне управління статистики у Луганській області