БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
 
 

 

Про оприлюднення даних щодо порядку народження дитини у матері
 

Інформуємо, що у звязку із затвердженням Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоровя (наказ Міністерства охорони здоровя України від 18.09.2020 № 2136) (далі Порядок), згідно з яким у медичному висновку про народження відсутня інформація про те, яка за рахунком дитина народилася у матері, статистична інформація щодо кількості живонароджених, починаючи з даних за 2020 рік, буде сформована та оприлюднена без розподілу живонароджених за порядком народження дитини у матері.

Відповідно до Порядку інформацію щодо черговості живонародження оприлюднює Національна служба охорони здоровя України.