Архів: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-березень 2013 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Березень 2013р.
до лютого 2013р.
Березень 2013р.
до березня 2012р.
Січень–березень 2013р.
до січня–березня 2012р.
Промисловість B+C+D 110,1 90,3 88,6
Добувна та переробна промисловість B+C 111,7 90,4 90,8
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 111,7 98,6 96,2
Переробна промисловість С 111,6 84,4 86,6
у тому числі  

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 116,4 96,9 100,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 98,8 103,2 115,9
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 119,6 111,0 119,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 110,7 81,8 64,7
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 114,2 100,9 98,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 116,1 120,8 104,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 128 , 4 101,9 100,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 114,6 96,6 94,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 109,7 66,9 79,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 105,1 90,2 82,6