Індекси промислової продукції у 2011 році
(уточнені дані)
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість 121,9 118,3 113,4 110,8 112,8 114,8 116,8 118,0 118,5 117,5 116,6 115,8
Добувна та переробна промисловість 126,2 121,8 115,4 112,7 115,0 117,4 119,7 121,0 121,5 120,4 119,4 118,5
Добувна промисловість 119,7 110,5 110,8 110,2 110,3 109,5 110,1 111,7 113,4 113,7 113,8 113,4
Переробна промисловість 129,5 127,6 117,5 113,8 117,3 121,5 124,7 125,8 125,6 123,8 122,2 121,1
з неї                        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 85,3 82,8 84,9 88,1 88,4 87,8 87,5 88,1 89,4 90,3 90,9 91,8
Легка промисловість 147,3 136,1 139,7 153,0 154,2 137,2 122,2 117,8 112,1 106,9 102,9 102,4
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 195,3 107,0 121,9 119,5 118,6 122,7 125,0 122,8 117,3 113,8 108,9 107,7
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 119,7 106,9 105,4 106,6 107,6 107,2 105,3 104,2 103,6 102,9 101,9 100,0
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 126,1 111,4 96,1 92,9 104,7 118,4 113,8 110,0 106,8 104,4 106,3 106,4
Хімічна та нафтохімічна промисловість 177,8 157,4 144,7 143,5 141,1 140,9 146,9 145,5 141,0 138,2 136,5 132,1
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 150,4 150,2 156,9 164,0 161,6 157,6 153,6 154,6 152,9 148,3 143,2 137,6
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 117,2 124,5 112,7 108,2 110,2 118,1 126,6 130,4 130,5 131,1 130,8 130,2
Машинобудування 138,9 149,7 148,4 140,2 136,2 125,6 131,7 136,8 141,9 137,5 129,3 127,3
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 87,7 91,2 95,8 93,0 90,9 89,2 88,6 89,3 88,9 88,1 88,1 88,4