29 Травня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січеньберезень 2015 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січеньберезень 2015 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січеньберезень 2015 року

Основні показники поводження з відходами (19942014рр.)

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у 2014 році


 

28 Травня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за 2014 рік

Правопорушення (19952014рр.)

Прямі іноземні (акціонерний капітал) інвестиції в Луганську область на 01.04.2015р.


 

26 Травня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році (за період з початку року) (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січеньквітень 2015 року

Торгівля (19902014рр.)


 

25 Травня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2015 році


 

21 Травня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Чисельність населення

Природний рух населення

Міграційний рух населення

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами регіону

Структура зовнішньої торгівлі послугами регіону

Основні показники ведення лісового господарства у 2015 році


 

20 Травня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат у 2014 році

Роздрібний товарооборот

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва у 2015 році

Поголів'я худоби та птиці у 2015 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2015 році

Чисельність дітей, усиновлених протягом року (20002014рр.)

Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону


 

19 Травня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування (19952014рр.)

Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту (19952014рр.)

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2015 році

Зареєстроване безробіття у 2015 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2015 році

Доходи від надання послуг пошти та звязку за січеньберезень 2015 року


 

15 Травня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності за січеньберезень 2015 року

Тваринництво (19952014рр.)

Поголів'я худоби та птиці у 201році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2014 році


 

12 Травня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

Кількість бірж (щоквартальні показники)

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (щоквартальні показники)


 

08 Травня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Колективні засоби розміщування (20112014рр.)

Туристичні потоки (20002014рр.)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (20102014рp.)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (20102014рp.)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (20052014рр.)


 

06 Травня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Науково-технічна діяльність у Луганській області у 2014 році

Наукові кадри та кількість організацій (19952014рр.)

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (19952014рр.)

Інноваційна активність промислових підприємств (20002014рр.)

Джерела фінансування інноваційної діяльності (20002014рр.)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах (20002014рр.)

Доходи та витрати населення регіону

Доходи населення (20022014р.)