Архів: 2012 |2011 | 2010
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році
(уточнені дані)
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Код за КВЕД-2010 Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість B+C+D 87,4 86,3 88,6 88,2 88,2 88,5 89,2 90,6 91,1 91,8 91,4 91,0
Добувна та переробна промисловість B+C 86,3 89,1 90,8 89,4 89,2 89,5 90,2 91,7 92,0 92,2 91,9 91,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 89,9 95,0 96,2 93,5 93,3 93,0 93,3 93,9 94,1 93,8 94,1 94,4
Переробна промисловість С 83,4 84,4 86,6 86,3 86,3 87,0 87,9 90,1 90,4 91,1 90,2 89,0
з неї                          
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 105,4 102,3 100,3 101,5 100,2 100,0 100,4 98,8 98,3 98,4 98,0 98,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 129,9 123,0 115,9 113,8 107,2 107,0 102,4 102,2 100,2 99,4 95,4 94,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 132,0 124,9 119,2 117,1 111,4 109,9 109,1 106,5 105,6 105,1 107,4 106,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 58,3 58,3 64,7 69,0 73,6 77,0 80,2 82,8 84,7 84,3 84,6 85,6
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 91,3 96,4 98,4 98,9 97,5 98,8 97,7 96,4 92,5 88,1 85,2 82,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 103,5 96,8 104,4 109,4 106,1 109,0 108,7 106,2 101,3 98,6 97,2 95,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 79,6 100,2 100,8 90,3 84,8 80,7 77,9 76,0 73,1 71,6 69,3 67,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 98,1 93,2 94,7 93,1 91,0 91,0 91,7 92,1 92,4 91,2 91,1 91,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 78,2 75,3 79,4 82,4 86,3 88,8 87,3 88,6 91,1 91,9 90,4 92,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 90,1 79,4 82,6 84,4 84,2 84,5 85,0 85,5 86,8 89,6 89,2 89,5