Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області1 за 2017 рік

 

 

Фактично у січні–грудні 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

грудень 2017р. до

січень–грудень

2017р.

до

січня–грудня

2016р.

довідково:

січень–грудень

2016р. до

січня–

грудня 2015р.

листопада 2017р.

грудня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

8,3

114,2

102,5

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

57372

103,83

125,14

126,95

135,06

реальна, %

х

101,6³

108,54

112,05

117,06

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн

577,17

104,88

125,09

х

89,610

Індекс споживчих цін

х

101,3

114,9

114,911

110,711

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн

20772,62

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

116,0

66,0

69,0

139,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

97,6

118,7

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

574303

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

73,0

118,1

Експорт товарів, млн.дол. США

213,52

х

х

53,12

194,42

Імпорт товарів, млн.дол. США

241,02

х

х

73,42

118,22

Сальдо (+, –)

–27,52

х

х

х

х

Вантажооборот12, млн.ткм

462,5

114,6

100,6

172,2

128,8

Пасажирооборот13, млн.пас.км

327,7

103,0

88,4

93,4

111,8

Оборот роздрібної торгівлі14, млн.грн

5782,8

127,3

116,8

98,1

х

_____________

1 Дані наведено без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані за січень–листопад 2017р.

3 Листопад 2017р. у % до жовтня 2017р.

4 Листопад 2017р. у % до листопада 2016р.

5 Січень–листопад 2017р. до січня–листопада 2016р.

6 Січень–листопад 2016р. до січня–листопада 2015р.

7 Станом на 1 грудня 2017р.

8 До 1 листопада 2017р.

9 До 1 грудня 2016р.

10 Станом на 1 грудня 2016р. до 1 грудня 2015р.

11 Грудень у % до грудня попереднього року.

12 Вантажооборот автомобільного транспорту.

13 Пасажирооборот автомобільного та тролейбусного транспорту.

14 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.