Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області1 за січень 2017 року


 

Фактично у січні 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

січень 2017р. до

Січень 2017р. до

січня 2016р.

довідково:

січень 2016р. до січня

2015р.

грудня 2016р.

січня 2016р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)2, млн.грн

 

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

х

х

х

139,0

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва

х

х

х

87,9

84,0

Капітальні інвестиції, млн.грн

2910,42

х

х

146,43

5,94

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

7078

х

х

57,73

40,44

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

50868

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

119,9

198,8

Вантажооборот5, млн.ткм

22,7

57,4

265,5

265,5

56,8

Пасажирооборот6, млн.пас.км

28,4

95,4

124,3

124,3

Експорт товарів, млн.дол. США

435,52

х

х

169,02

13,62

Імпорт товарів, млн.дол. США

356,82

х

х

112,12

31,32

Сальдо (+, -)

78,72

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

34,22

х

х

243,62

10,22

Імпорт послуг, млн.дол. США

55,22

х

х

57,02

68,62

Сальдо (+, –), млн.дол. США

−21,02

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн7

442,4

85,6

100,9

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

46372

120,38

141,49

135,32

108,92

реальна, %

х

118,38

128,29

118,02

71,72

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн

412,310

89,311

81,412

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

8,6

105,6

84,3

х

х

Індекс споживчих цін

х

101,5

х

х

101,413

___________

1 Дані наведено без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані за січень–грудень.

3 Січень-грудень 2016 у % до січня-грудня 2015.

4 Січень-грудень 2015 у % до січня-грудня 2014.

5 Вантажооборот автомобільного транспорту.

6 Пасажирооборот автомобільного та тролейбусного транспорту.

7 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.

8 Грудень 2016р. у % до листопада 2016р.

9 Грудень 2016р. у % до грудня 2015р.

10 Станом на 1 січня 2016р.

11 До 1 грудня 2016р.

12 До 1 січня 2016р.

13 Січень у % до грудня попереднього року.