Архів: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 31 березня 2011 року

(тис.грн.)
  Актив
необоротні активи оборотні активи
на 1 січня 2011р. на 31 березня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 березня 2011р.
         
Усього 1 45413899,4 46108612,1 43244396,6 46038330,5
у тому числі        
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 31182,0 30733,0 20520,0 21928,0
промисловість 34961497,8 34973386,9 34795129,4 37663044,9
будівництво 201287,9 207109,5 996712,2 865081,8
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1343382,7 1366340,0 4039798,4 3995898,4
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 209039,3 206259,4 668171,0 696511,8
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 563730,3 564575,9 2731365,1 2671568,5
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 570613,1 595504,7 640262,3 627818,1
діяльність готелів та ресторанів 48687,1 48957,0 21391,5 20707,5
діяльність транспорту та зв'язку 617430,9 627370,0 465206,4 523171,1
фінансова діяльність 196299,1 200644,6 65698,7 60210,6
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 7663990,6 8300478,8 2758173,3 2813187,6
освіта 2330,8 2326,3 431,8 500,7
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 54885,7 56060,6 11648,6 9982,8
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 291531,8 293733,4 68905,3 63774,1


Продовження
  Актив
витрати майбутніх періодів необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2011р. на 31 березня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 березня 2011р.
         
Усього 1 671608,3 717578,0 60005,3 64062,4
у тому числі        
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 228,0 209,0
промисловість 587396,6 625067,5 1074,0 5155,3
будівництво 2963,3 8125,9
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 47016,6 51835,0 125,7 101,5
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 5612,2 6275,8
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 39922,8 43878,4 125,7 101,5
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 1481,6 1680,8
діяльність готелів та ресторанів 2232,8 2261,3
діяльність транспорту та зв'язку 20574,1 16561,6
фінансова діяльність 52,0 54,2
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 8733,5 11184,8 56028,0 56028,0
освіта 28,5 28,2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 198,9 31,8 2777,6 2777,6
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 2184,0 2218,7


Продовження  
  Пасив
власний капітал забезпечення наступних витрат і платежів довгострокові зобов’язання
на 1 січня 2011р. на 31 березня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 березня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 березня 2011р.
             
Усього 1 23556473,7 23633606,5 1767373,1 1823151,3 17326780,2 18117935,4
у тому числі            
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 36704,0 36347,0 2836,0 3132,0 55,0 605,0
промисловість 15056813,7 14465343,9 1607905,5 1664969,1 15558246,4 16322201,2
будівництво 2938,8 –36154,3 724,0 626,6 121757,9 122285,5
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 846651,1 865647,9 4729,0 1727,0 854721,3 854449,3
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 80371,4 64958,4 322,0 377,0 499620,0 495691,7
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 535020,2 551373,5 1607,0 1302,0 290137,6 297353,9
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 231259,5 249316,0 2800,0 48,0 64963,7 61403,7
діяльність готелів та ресторанів 27435,5 26029,2 38,5 333,1 19644,3 18363,7
діяльність транспорту та зв'язку 405856,1 419886,7 18791,1 22980,7 134921,4 160198,3
фінансова діяльність 172624,6 175330,1 63903,0 60281,0 4290,0 4210,0
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 6685579,0 7365447,3 67205,0 67734,8 629119,8 628164,9
освіта 2228,0 2181,6
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 42671,4 41370,3 11,2 10,2 1745,4 5018,3
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 275727,5 270796,8 1229,8 1356,8 2278,7 2439,2


Продовження
  Пасив Баланс
поточні зобов’язання доходи майбутніх періодів
на 1 січня 2011р. на 31 березня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 березня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 березня 2011р.
             
Усього 1 45533461,3 48194179,4 1205821,3 1159710,4 89389909,6 92928583,0
у тому числі            
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 12333,0 12784,0 2,0 2,0 51930,0 52870,0
промисловість 36964807,0 39704155,9 1157325,2 1109984,5 70345097,8 73266654,6
будівництво 1075542,7 993559,4 1200963,4 1080317,2
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 3723335,0 3692328,7 887,0 22,0 5430323,4 5414174,9
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх >технічне обслуговування та ремонт 301649,1 348019,9 860,0 882822,5 909047,0
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 2508379,1 2430094,9 3335143,9 3280124,3
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 913306,8 914213,9 27,0 22,0 1212357,0 1225003,6
діяльність готелів та ресторанів 25080,2 27082,3 112,9 117,5 72311,4 71925,8
діяльність транспорту та зв'язку 510822,8 528332,0 32820,0 35705,0 1103211,4 1167102,7
фінансова діяльність 21204,2 21047,3 28,0 41,0 262049,8 260909,4
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 3099205,3 3113352,6 5816,3 6179,6 10486925,4 11180879,2
освіта 562,3 665,3 0,8 8,3 2791,1 2855,2
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 22928,8 21280,0 2154,0 1174,0 69510,8 68852,8
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 76710,0 78656,9 6675,1 6476,5 362621,1 359726,2

_________________________________________

1 Дані наведено без малих підприємств, банків та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство , лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства , які відслідковуються тільки у річній звітності.