Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності на 31 грудня 2007 року
(тис.грн)
                                                Актив
необоротні активи оборотні активи витрати майбутніх періодів
на1 січня 2007 р. на 31 грудня 2007 р. на 1 січня 2007 р. на 31 грудня 2007 р. на 1 січня 2007 р. на 31 грудня 2007 р.
Усього1 36333426,1 41881237,4 24129642,1 32625607,7 255914,7 369662,7
у тому числі             
сільське господарство,            
мисливство, лісове            
господарство 823711,6 973300,4 1116354,0 1611103,7 5467,9 5338,5
  промисловість 22287994,8 26065431,3 14100263,4 20003313,8 200380,6 293781,5
  будівництво 361436,0 464008,2 787065,8 976856,3 7501,6 7881,0
торгівля; ремонт автомобілів,            
побутових виробів та            
предметів особистого вжитку 2319261,0 1908694,6 4131009,2 5933520,3 15158,3 30623,7
торгівля автомобілями та            
мотоциклами, їх технічне            
обслуговування та ремонт 119278,1 168187,6 146861,4 225991,3 904,5 2461,4
оптова торгівля і посе-            
редництво в оптовій            
торгівлі 1870662,3 1290127,5 3662435,8 5218318,3 12999,7 24516,8
роздрібна торгівля; ремонт            
побутових виробів та            
предметів особистого            
вжитку 329320,6 450379,5 321712,0 489210,7 1254,1 3645,5
діяльність готелів та            
ресторанів 55670,3 64679,0 21953,2 30464,8 452,5 404,3
діяльність транспорту та            
зв’язку 652647,6 796463,7 259713,4 328285,3 2326,3 4574,7
фінансова діяльність 182416,0 257071,4 1124219,1 980424,7 351,9 811,9
операції з нерухомим            
майном, оренда, інжиніринг            
та  надання послуг            
підприємцям 9515778,5 10690566,5 2521130,4 2694016,9 15374,0 17478,9
освіта 8047,8 8505,5 1365,2 1367,8 48,0 53,6
охорона здоров’я та надання            
соціальної допомоги 24052,0 32920,9 6619,9 7981,6 226,0 219,1
надання комунальних та            
індивідуальних послуг;            
діяльність у сфері культури            
та спорту 100349,7 617587,4 57660,0 56041,4 8627,6 8495,5

___________

1 Дані наведенобез банків і бюджетних установ.  

Продовження  
  Пасив
власний капітал забезпечення наступних витраті платежів довгострокові зобов’язання
на1 січня 2007 р. на 31 грудня 2007 р. на 1 січня 2007 р. на 31 грудня 2007 р. на 1 січня 2007 р. на 31 грудня 2007 р.
Усього1 27982279,7 32815506,1 723993,4 854920,5 6788157,7 8798978,5
у тому числі            
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 936381,9 1298328,1 18613,3 22651,0 224035,1 427203,2
промисловість 16420164,5 18841357,5 460816,4 636149,1 4818462,2 6961248,8
будівництво 308858,8 332521,5 7612,4 7840,7 58835,5 98733,2
торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1026861,0 1299228,3 36686,6 41844,8 1234571,9 707200,9
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 107513,3 138819,9 411,2 862,3 23739,0 56768,0
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 700027,8 912840,3 35645,2 39052,0 1119855,0 454219,2
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 219319,9 247568,1 630,2 1930,5 90977,9 196213,7
діяльність готелів та ресторанів 51994,5 60234,5 70,8 116,2 2812,0 7559,7
діяльність транспорту та зв’язку 543535,1 577591,1 14353,2 17631,6 81800,8 167512,9
фінансова діяльність 736765,1 867544,3 119399,3 52264,9 17519,1 29470,7
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та наданняпослуг підприємцям 7866362,8 8900583,0 65529,7 76122,4 343616,7 388066,8
освіта 8415,3 8532,0 8,1 5,0 8,0
охорона здоров’я танадання соціальної допомоги 21831,0 23582,2 32,2 10,9 1850,1 7370,4
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 63079,7 608164,3 864,4 288,9 3689,3 3643,9

 


Продовження  
  Пасив Баланс
поточні зобов’язання доходи майбутніх періодів
на 1 січня 2007 р. на 31 грудня 2007 р. на1 січня 2007 р. на 31 грудня 2007 р. на 1 січня 2007 р. на 31 грудня 2007 р.
Усього1 24175323,5 31239609,8 1049228,6 1167492,9 60718982,9 74876507,8
у тому числі            
сільське господарство, мисливство, лісове господарство 760192,9 835184,6 6310,3 6375,7 1945533,5 2589742,6
промисловість 13965802,6 18815008,7 923393,1 1108762,5 36588638,8 46362526,6
будівництво 777428,5 1008213,9 3268,2 1436,2 1156003,4 1448745,5
торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 4085211,7 5822088,9 82097,3 2475,7 6465428,5 7872838,6
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслугову-вання та ремонт 135317,7 200142,7 62,8 47,4 267044,0 396640,3
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 3608748,9 5124942,7 81820,9 1908,4 5546097,8 6532962,6
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 341145,1 497003,5 213,6 519,9 652286,7 943235,7
діяльність готелів та ресторанів 23025,9 27591,2 172,8 46,5 78076,0 95548,1
діяльність транспорту та зв’язку 254273,6 326470,8 20724,6 40117,3 914687,3 1129323,7
фінансова діяльність 432958,2 288677,4 345,3 350,7 1306987,0 1238308,0
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та наданняпослуг підприємцям 3767777,8 4032189,2 8995,9 5100,9 12052282,9 13402062,3
освіта 1028,4 1382,8 4,2 4,1 9461,0 9926,9
охорона здоров’я танадання соціальної допомоги 6576,6 9224,8 608,0 933,3 30897,9 41121,6
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 95695,0 68137,2 3308,9 1890,0 166637,3 682124,3