Товарна структура зовнішньої торгівлі Луганської області у січні-червні 2022 року 1,2

 

Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

 

у % до

січня-червні 2021 року

у % до загального обсягу

тис.дол. США

 

у % до

січня-червня

 2021 року

у % до загального обсягу

Усього

23591,7

30,4

100,0

21183,9

15,9

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

61,2

2,4

0,3

01 живi тварини

03 риба i ракоподібні

61,2

2,6

0,3

04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед

II. Продукти рослинного походження

6546,2

129,6

27,7

183,2

5,3

0,9

07 овочi, коренеплоди

64,8

238,2

0,3

10 зерновi культури

4550,2

391,3

19,3

12 насiння і плоди олійних рослин

1931,2

226,3

8,2

183,2

11,9

0,9

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

1527,5

274,3

6,5

15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

1527,5

274,3

6,5

IV. Готові харчові продукти

16,9

20,4

0,1

16 продукти з м`яса, риби

16,9

43,9

0,1

21 різнi харчовi продукти

V. Мiнеральнi продукти

1,3

9,2

0,0

4199,6

9,1

19,8

25 сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент

1,3

0,0

711,9

68,3

3,4

27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки

3487,7

7,7

16,5

VI. Продукція хімічної та пов`язаних з нею галузей промисловостi

4752,2

34,8

20,1

4107,0

28,1

19,4

28 продукти неорганiчної хiмiї

2813,9

67,5

13,3

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

2174,5

37,4

9,2

331,2

8,5

1,6

30 фармацевтична продукція

31 добрива

66,2

13,6

0,3

307,1

147,8

1,4

32 екстракти дубильнi, барвники

32,0

0,1

0,1

0,0

0,0

34 мило, мийнi засоби

11,5

0,0

199,4

28,3

0,9

35 бiлковi речовини

919,0

34,2

3,9

134,4

17,4

0,6

36 порох і вибуховi речовини

25,0

137,4

0,1

38 іншi продукти хімічної промисловості

1523,9

39,0

6,5

315,8

10,2

1,5

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

631,0

17,6

2,7

1060,2

7,5

5,0

39 полімерни матеріали, пластмаси

589,5

18,3

2,5

892,7

6,5

4,2

40 каучук, гума

41,5

11,3

0,2

167,6

35,3

0,8

VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

0,9

0,2

0,0

42 вироби із шкiри

0,9

3,6

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

55,7

19,5

0,2

44 деревина і вироби з деревини

55,7

19,5

0,2

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

7016,8

26,1

29,7

579,3

25,3

2,7

47 маса з деревини

5412,5

26,7

25,5

48 папiр та картон

7016,8

26,1

29,7

579,3

25,3

2,7

49 друкована продукція

ХI. Текстиль та вироби з текстилю

11,8

0,2

0,0

1525,2

22,8

7,2

51 вовна

52 бавовна (тканини)

554,3

38,5

2,6

53 іншi рослиннi волокна

54 нитки синтетичні або штучні

402,6

19,6

1,9

55 хiмiчнi штапельнi волокна

9,0

0,9

0,0

56 вата

52,1

27,2

0,2

58 спецiальнi тканини

59 текстильнi матерiали

174,8

49,0

0,8

60 трикотажні полотна

236,9

30,0

1,1

61 одяг трикотажний

11,8

3,2

0,0

1,4

15,5

0,0

62 одяг текстильний

92,8

194,1

0,4

63 іншi готовi текстильні вироби

1,4

15,2

0,0

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

11,5

8,3

0,1

64 взуття

5,3

5,8

0,0

65 головнi убори

6,2

13,0

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

1819,2

53,9

7,7

1057,8

38,1

5,0

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

226,0

39,2

1,0

45,8

28,3

0,2

69 керамiчнi вироби

5,9

55,2

0,0

70 скло та вироби із скла

1593,2

56,9

6,8

1006,0

38,6

4,7

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

785,6

30,4

3,3

497,2

26,4

2,3

72 чорнi метали

43,6

17,2

0,2

21,7

7,7

0,1

73 вироби з чорних металiв

46,8

13,6

0,2

74 мiдь i вироби з міді

75 нiкель i вироби з нікелю

498,9

54,8

2,1

122,4

22,8

0,6

76 алюмiнiй i вироби з алюмінію

2,2

0,2

0,0

12,5

29,9

0,1

81 іншi недорогоціннi метали

223,4

349,9

0,9

255,4

62,5

1,2

82 інструменти, ножовi вироби

27,3

13,7

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

17,4

488,3

0,1

11,0

15,9

0,1

XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електр обладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку

290,1

7,5

1,2

315,8

6,5

1,5

84 котли, машини, апарати і механічні пристрої

290,1

8,0

1,2

308,7

7,3

1,5

85 електричнi машини і устаткування

7,1

1,1

0,0

XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання

21,8

5,6

0,1

774,6

22,4

3,7

86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання

17,3

14,6

0,1

87 наземні транспортні засоби, крім залізничних

21,8

5,6

0,1

757,3

22,7

3,6

XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти

80,4

11,4

0,3

12,6

3,8

0,1

90 прилади і апарати

80,4

11,4

0,3

12,6

3,8

0,1

XX. Рiзнi товари і вироби

52,1

49,0

0,2

55,8

11,0

0,3

94 меблi

52,1

49,4

0,2

21,2

30,3

0,1

95 іграшки, iгри

2,6

3,8

0,0

96 рiзнi готовi вироби

32,0

8,7

0,2

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Без урахування підприємств, які через воєнні дії перереєструвались до інших регіонів.

 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.