Товарна структура зовнішньої торгівлі Луганської області у січні-травні 2023 року 1, 2

 

Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня-травня 2022

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня-травня 2022

у % до загального обсягу

Усього

33,0

0,4

100,0

429,1

4,6

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

03 риба i ракоподібні

II. Продукти рослинного походження

07 овочi, коренеплоди

10 зерновi культури

12 насiння і плоди олійних рослин

V. Мiнеральнi продукти

25 сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент

27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки

VI. Продукція хімічної та пов`язаних з нею галузей промисловостi

4,6

0,2

1,1

28 продукти неорганiчної хiмiї

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

31 добрива

32 екстракти дубильнi, барвники

34 мило, мийнi засоби

35 бiлковi речовини

36 порох і вибуховi речовини

4,6

1,1

38 іншi продукти хімічної промисловості

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

39 полімерни матеріали, пластмаси

40 каучук, гума

VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

42 вироби із шкiри

IX. Деревина і вироби з деревини

3,9

55,1

12,0

44 деревина і вироби з деревини

3,9

55,1

12,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

0,0

0,0

49 друкована продукція

0,0

0,0

ХI. Текстиль та вироби з текстилю

54 нитки синтетичні або штучні

62 одяг текстильний

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

64 взуття

65 головнi убори

67 обробленi перо та пух

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

69 керамiчнi вироби

70 скло та вироби із скла

XIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них

71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

0,6

2,9

2,0

73 вироби з чорних металiв

0,6

2,0

75 нiкель i вироби з нікелю

76 алюмiнiй i вироби з алюмінію

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електр обладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку

24,1

9,6

72,9

17,6

22,0

4,1

84 котли, машини, апарати і механічні пристрої

16,7

6,6

50,7

17,6

22,1

4,1

85 електричнi машини і устаткування

7,3

22,3

XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання

3,8

15,4

11,5

397,1

33,5

92,6

86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання

3,8

11,5

87 наземні транспортні засоби, крім залізничних

397,1

34,0

92,6

XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти

0,5

1,6

90 прилади і апарати

0,5

1,6

XX. Рiзнi товари і вироби

9,8

79,1

2,3

94 меблi

95 іграшки, iгри

9,8

147,8

2,3

 

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Без урахування підприємств, які через воєнні дії перереєструвались до інших регіонів.

 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.

 

 

line_flag