Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень–квітень 2015 року1

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–квітня

2014 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–квітня

2014 р.

у % до загального обсягу

Усього

33358,2

3,4

100,0

80222,6

17,7

100,0

 у тому числі

 

 

 

 

 

 

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

591,1

4074,9

1,8

543,0

59,2

0,7

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

591,1

4074,9

1,8

05 інші продукти тваринного походження

543,0

127,5

0,7

II. Продукти рослинного походження

1173,4

18,2

3,5

10 зернові культури

84,2

9,4

0,2

12 насiння і плоди олійних рослин

1089,2

36,1

3,3

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

22,7

24,8

0,0

IV. Готові харчові продукти

426,4

13,4

1,3

82,1

5,1

0,1

19 готові продукти із зерна

25,7

4,3

0,1

21 різнi харчовi продукти

141,9

91,7

0,4

82,1

27,0

0,1

23 залишки і відходи харчової промисловості

258,9

17,5

0,8

V. Мiнеральнi продукти

583,1

0,6

1,7

27508,3

14,6

34,3

25 сіль; сірка; землі та каміння

25,7

182,3

0,0

34,2

7,1

0,0

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

557,4

0,6

1,7

27474,1

20,5

34,3

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

5974,8

8,6

17,9

19287,6

70,2

24,0

28 продукти неорганiчної хiмiї

16,9

0,2

0,1

13692,1

212,4

17,1

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

2007,8

6,5

6,0

3585,4

64,9

4,5

30 фармацевтична продукція

612,7

41,3

1,8

573,8

0,7

31 добрива

807,0

3,6

2,4

32 екстракти дубильні

41,9

1,8

0,1

41,5

3,3

0,1

33 ефiрнi олії

5,4

10,6

0,0

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

130,4

22,7

0,2

35 бiлковi речовини

721,5

64,0

2,2

213,0

38,8

0,3

36 порох і вибуховi речовини

68,8

9,8

0,1

37 фотографічні або кінематографічні товари

4,3

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

1767,1

114,4

5,3

973,0

8,5

1,2

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

792,7

5,1

2,4

6874,5

33,9

8,6

39 пластмаси, полімерні матеріали

647,5

4,3

1,9

6532,6

35,2

8,1

40 каучук, гума

145,1

25,1

0,5

341,9

19,6

0,5

VIII. Шкури необроблені, шкіра  вичищена

119,4

49,6

0,1

41 шкури

119,4

50,6

0,1

IX. Деревина і вироби з деревини

100,1

105,7

0,3

44 деревина і вироби з деревини

100,1

105,7

0,3

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

14203,6

53,8

42,6

7867,0

43,8

9,8

47 маса з деревини

6519,0

46,4

8,1

48 папiр та картон

14203,6

53,9

42,6

1348,1

40,3

1,7

49 друкована продукція

0,0

0,0

0,0

ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби

1530,8

6,3

4,6

2417,8

16,5

3,0

50 шовк

87,2

974,4

0,1

52 бавовна

26,9

2455,6

0,1

541,7

42,4

0,7

54 нитки синтетичні або штучні

4,0

3,5

0,0

875,2

64,0

1,1

55 синтетичні або штучні

0,5

5,8

0,0

342,8

58,6

0,4

56 вата

1,3

4,0

0,0

43,0

36,8

0,1

58 спецiальнi тканини

1,9

12,1

0,0

71,5

15,5

0,1

59 текстильнi матерiали

403,4

52,0

0,5

60 трикотажні полотна

11,9

0,5

0,0

40,1

0,7

0,1

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

2,5

0,0

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

1481,8

28,8

4,4

0,3

0,0

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

12,5

16,5

0,0

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

1,5

10,4

0,0

46,8

9,4

0,1

64 взуття

46,8

10,8

0,1

65 головнi убори

1,5

10,4

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

1136,7

29,1

3,4

1285,1

7,0

1,6

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

243,8

14,4

0,7

50,8

0,8

0,1

69 керамiчнi вироби

147,1

27,0

0,4

48,0

0,5

0,1

70 скло та вироби із скла

745,8

44,7

2,2

1186,3

62,3

1,5

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

2073,8

125,5

2,6

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

1633,8

0,3

4,9

665,4

1,6

0,8

72 чорнi метали

453,8

0,1

1,4

90,1

0,3

0,1

73 вироби з чорних металiв

960,8

9,9

2,9

220,9

5,6

0,3

74 мiдь i вироби з неї

31,2

4,7

0,0

75 нiкель i вироби з нього

9,4

29,4

0,0

76 алюмiнiй i вироби з нього

207,6

45224,7

0,6

82 інструменти, ножовi вироби

0,0

0,0

0,0

39,5

10,7

0,0

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

2,1

2,0

0,0

283,8

101,2

0,4

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

2483,6

8,9

7,4

8129,6

8,2

10,1

84 реактори ядерні, котли, машини

2194,4

10,6

6,5

3758,4

9,4

4,7

85 електричнi машини

289,2

4,1

0,9

4371,1

7,4

5,4

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

406,6

0,2

1,2

544,1

4,1

0,7

86 залізничні  локомотиви

351,7

0,2

1,1

214,6

1,8

0,3

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

55,0

7,2

0,2

329,4

28,9

0,4

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

2253,2

170,7

6,8

2141,0

60,0

2,7

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

2253,2

170,7

6,8

2141,0

62,4

2,7

XX. Рiзнi промислові товари

66,7

9,1

0,2

515,4

71,5

0,6

94 меблi

58,5

16,5

0,2

361,0

118,9

0,4

96 рiзнi готовi вироби

8,2

22,8

0,0

154,3

45,0

0,2

Товари, придбані в портах

98,9

7,4

0,1

______________

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.