Товарна структура зовнішньої торгівлі Луганської області за січень–лютий 2013 року
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–лютого 2012р. у % до загального обсягу тис.дол. США у % до січня–лютого 2012р. у % до загального обсягу
             
Усього

623190,5 62,5 100,0 349648,4 34,1 100,0

у тому числі

           
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 419,6 303,1 0,1
03 риба i ракоподібні 179,2 811,0 0,1
05 інші продукти тваринного походження 240,4 413,1 0,1
             
II. Продукти рослинного походження

5092,7 785,7 0,8 663,9 9,3 0,2
07 овочi, коренеплоди 139,0 426,4 0,0 234,7 158,1 0,1
08 їстівнi плоди та горiхи 135,0 2,1 0,0
09 кава, чай 0,0 79,9 0,0 20,0 12,7 0,0
10 зерновi культури 2300,4 0,4
11 продукція борошно-мельно-круп'яної промисловості 1468,7 238,6 0,2 10,7 13,1 0,0
12 насiння і плоди олійних рослин 1184,5 0,2 263,6 105,7 0,1
             
III.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 1287,6 58,9 0,2 45,9 0,0
             
IV. Готові харчові продукти 4133,2 141,2 0,7 758,4 144,6 0,2
16 продукти з м'яса, риби 0,0 130,7 0,0
17 цукор і кондитерські вироби з цукру 0,0 0,0 0,0 173,6 65,3 0,0
18 какао та продукти з нього 749,8 82,8 0,1 54,4 0,0
19 готові продукти із зерна 653,8 118,1 0,1 24,3 0,0
20 продукти переробки овочів 0,0 85,7 0,0 1,2 4,8 0,0
21 різнi харчовi продукти 90,3 155,8 0,0
22 алкогольні і безалко-гольні напої та оцет 0,0 83,2 0,0 11,7 1023,7 0,0
23 залишки і вiдходи харчової промисловості 2729,5 192,8 0,4
24 тютюн 402,9 0,1
V. Мiнеральнi продукти 47515,7 9,4 7,6 189525,4 21,2 54,2
25 сiль; сірка; землі та каміння 2,1 0,4 0,0 253,8 36,5 0,1
26 руди, шлак і зола 33781,7 95,8 9,7
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 47513,6 9,4 7,6 155489,9 18,1 44,5
             
VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi 109186,6 120,6 17,5 10636,5 81,7 3,0
28 продукти неорганiчної хiмії 43274,2 177,9 6,9 1986,5 99,8 0,6
29 органiчнi хімічні сполуки 17367,7 111,2 2,8 2325,0 55,9 0,7
30 фармацевтична продукція 1466,2 224,0 0,2 446,0 33397,1 0,1
31 добрива 44494,1 90,7 7,1 398,2 50,9 0,1
32 екстракти дубильні 348,3 90,5 0,1 804,7 715,9 0,2
33 ефiрнi олії, косметичні препарати 106,0 487,2 0,0
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини 23,0 617,5 0,0 270,9 133,7 0,1
35 бiлковi речовини 254,7 114,3 0,0 409,9 143,3 0,1
36 порох і вибуховi речовини 186,6 44,5 0,1
38 різноманітна хімічна продукція 1958,4 746,9 0,3 3702,7 73,5 1,1
             
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 9713,0 45,0 1,6 11758,3 110,1 3,4
39 пластмаси, полімерні матеріали 9188,8 43,4 1,5 8759,9 95,6 2,5
40 каучук, гума 524,2 131,0 0,1 2998,4 197,1 0,9
             
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена 1,1 0,2 0,0 222,3 270,0 0,1
41 шкури 99,4 125,0 0,0
42 вироби із шкіри 1,1 224,8 0,0 122,8 4445,5 0,0
             
IX. 44 Деревина і вироби з деревини 12,0 13,5 0,0 205,2 56,5 0,1
             
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 15184,8 159,6 2,4 9396,5 168,4 2,7
47 маса з деревини 7066,5 171,0 2,0
48 папiр та картон 15172,4 159,5 2,4 2318,4 160,6 0,7
49 друкована продукція 12,3 30800,9 0,0 11,6 404,7 0,0
             
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби 14141,4 156,6 2,3 7319,5 78,6 2,1
51 вовна 0,5 0,4 0,0
52 бавовна 645,2 204,6 0,2
53 іншi текстильні волокна 194,5 178,4 0,1
54 нитки синтетичні або штучні 99,5 2400,2 0,0 259,2 27,5 0,1
55 синтетичні або штучні штапельнi волокна 2,4 0,0 282,5 97,2 0,1
56 вата 0,4 0,0 181,1 192,4 0,1
58 спецiальнi тканини 1,3 48,6 0,0 241,1 121,3 0,1
59 текстильнi матерiали 0,0 0,0 0,0 226,8 141,5 0,1
60 трикотажні полотна 592,4 147,0 0,1 2674,0 57,1 0,8
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 9927,7 194,2 1,6 1486,2 119,5 0,4
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні 3509,4 104,7 0,6 1062,1 139,2 0,3
63 інші готові текстильні вироби 8,3 11,4 0,0 66,3 23,6 0,0
             
ХII. Взуття, головні убори, парасольки 15,6 116,6 0,0 79,4 376,3 0,0
64 взуття 60,8 473,3 0,0
65 головні убори 15,6 116,6 0,0 18,6 225,5 0,0
             
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу 1831,3 62,5 0,3 5280,3 102,0 1,5
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 577,5 245,2 0,1 3098,0 82,7 0,9
69 керамічні вироби 19,1 26,2 0,0 793,6 108,2 0,2
70 скло та вироби із скла 1234,7 47,1 0,2 1388,7 199,2 0,4
             
ХIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 4339,8 194,1 0,7 940,5 2979,1 0,3
             
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 285590,2 111,3 45,8 22628,4 75,6 6,5
72 чорнi метали 278317,9 113,5 44,7 18270,0 73,2 5,2
73 вироби з чорних металiв 5134,6 50,1 0,8 2786,6 95,5 0,8
74 мiдь i вироби з неї 2,0 0,6 0,0
75 нiкель i вироби з нікелю 2,0 370,5 0,0
76 алюмiнiй i виробиз нього 1471,2 214,7 0,2 316,7 92,1 0,1
81 інші недорогоцінні метали 0,8 1970,0 0,0 993,8 107,3 0,3
82 інструменти, ножові вироби 241,3 118,2 0,0 147,6 49,1 0,0
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 422,4 201,8 0,1 111,7 103,9 0,0
             
XVI. Машини, обладнання та механізми; електро-технічне обладнання 19994,9 100,4 3,2 79961,9 300,2 22,9
84 реактори ядерні, котли, машини 16785,7 105,1 2,7 50130,7 420,7 14,3
85 електричнi машини 3209,2 81,5 0,5 29831,2 202,7 8,5
             
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 103126,7 147,0 16,5 8230,3 35,6 2,4
86 залiзничнi локомотиви 102954,8 147,4 16,5 5604,1 25,0 1,6
87 засоби наземного транспорту крім залізничного 161,0 47,1 0,0 2593,6 384,4 0,7
88 аеронавігаційні або космiчнi апарати 10,9 193,9 0,0 32,6 0,0
             
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 152,6 112,7 0,0 889,8 299,7 0,3
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні 152,6 112,7 0,0 889,8 299,7 0,3
             
ХХ. Різні промислові товари 285,8 47,8 0,0 686,2 221,7 0,2
94 меблі 164,5 44,8 0,0 360,0 977,9 0,1
95 іграшки 85,5 44,2 0,0 134,6 280,7 0,0
96 різні готові вироби 35,8 95,4 0,0 191,5 85,2 0,1