Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля

  Обсяг оптового товарообороту за 2012р., млн.грн. У тому числі Питома вага, у % Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва, % У тому числі питома вага, %
продовольчих товарів непродовольчих товарів продовольчих товарів непродовольчих товарів продовольчих товарів непродовольчих товарів
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 19004,8 3146,4 15858,4 16,6 83,4 79,8 84,3 78,9