Архів: 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–лютий 2013 року


  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електро- та теплоенергії, газу, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е36 11669691,9 100 Х
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+D 11599118,8 99,4 100
Добувна та переробна промисловість B+C 9481379,0 81,3 88 ,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 1911902,9 16,4 17,8
Переробна промисловість   7569476,1 64,9 70,3
з неї        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 462564,9 4,0 4,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 84023,2 0,7 0,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 227634,6 2,0 2,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 2 2 2
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 1585377,3 13,6 14,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 39444,9 0,3 0,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 142625,0 1,2 1,3
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25

2896674,2 24,8 26,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 1032680,5 8,8 9,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 2117739,8 18,1 11,9
Забір, очищення та постачання води Е36 70573,1 0,6 Х

______________________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.