Архів: 2013
Індекси будівельної продукції за видами у січні–березні 2013 рокуі
(відсотків)
  Січень–лютий 2013р. до січня–лютого 2012р. (уточнені дані) Січень–березень2013р. до січня–березня 2012р.
Будівництво 101,9 95,6
Будівлі 114,4 104,7
з них    
житлові 106,6 107,2
нежитлові 115,7 104,3
Інженерні споруди 96,6 91,4

______________________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно. Індекси будівельної продукції розраховані відповідно до Методологічних положень (наказ Держкомстату від 05.08.2011 № 200), які розміщені на веб-сайті Держстату України.