Обсяг виконаних будівельних робіт у січні–березні 2013 року
  Тис.грн. У % до загального обсягу
Будівництво 274701 100,0
Будівлі 92509 33,7
з них    
житлові 13370 4,9
нежитлові 79139 28,8
Інженерні споруди 182192 66,3

_________________

Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. Зважаючи на стислі терміни подання звітності (на 5 день після звітного періоду), з метою забезпечення об’єктивності інформації, формою спостереження передбачено уточнення даних за попередній звітний період. Дані уточнюються щомісячно.