Архив: 2014 |2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 травня 2014 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 47478
у тому числі  
фермерське господарство 1636
приватне підприємство 11223
державне підприємство 196
казенне підприємство 4
комунальне підприємство 745
дочірнє підприємство 555
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 126
підприємство споживчої кооперації
акціонерне товариство 766
товариство з обмеженою відповідальністю 14239
товариство з додатковою відповідальністю 43
повне товариство 103
командитне товариство 18
кооператив 703
з нього  
виробничий 59
обслуговуючий 371
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 28
організація (установа, заклад) 4649
з неї  
державна 492
комунальна 2645
приватна 43
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 70
асоціація 110
корпорація 31
консорціум 1
концерн 11
інші об'єднання юридичних осіб 43
філія (інший відокремлений підрозділ) 2332
представництво 72
товарна біржа 12
кредитна спілка 80
споживче товариство 7
спілка споживчих товариств 45
недержавний пенсійний фонд

політична партія 634
громадська організація 3130
релігійна організація 625
профспілка, об'єднання профспілок 1765
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 467
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 780
орган самоорганізації населення 62