Архив: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими
формами господарювання
(на 1 квітня 2013 року)
Організаційно-правова форма господарювання
Усього
Усього 46743
у тому числі  
фермерське господарство 1688
приватне підприємство 11315
державне підприємство 199
казенне підприємство 3
комунальне підприємство 754
дочірнє підприємство 566
іноземне підприємство 8
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) 124
підприємство споживчої кооперації -
акціонерне товариство 794
товариство з обмеженою відповідальністю 13667
товариство з додатковою відповідальністю 43
повне товариство 103
командитне товариство 18
кооператив 691
з нього  
виробничий 59
обслуговуючий 358
споживчий 3
сільськогосподарський виробничий 9
сільськогосподарський обслуговуючий 25
організація (установа, заклад) 4622
з неї

 

державна 502
комунальна 2619
приватна 39
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки,
споживчої кооперації тощо)
72
асоціація 105
корпорація 32
консорціум 1
концерн 13
інші об'єднання юридичних осіб 43
філія (інший відокремлений підрозділ) 2312
представництво 73
товарна біржа 12
кредитна спілка 80
споживче товариство 44
спілка споживчих товариств 6
недержавний пенсійний фонд -
політична партія 637
громадська організація 3028
релігійна організація 614
профспілка, об'єднання профспілок 173 6
творча спілка (інша професійна організація) 9
благодійна організація 406
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 684
орган самоорганізації населення 62