–озпод≥л населенн€ за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в1

(за результатами виб≥ркового обстеженн€ умов житт€ домогосподарств)

 

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

–озпод≥л населенн€ (%) за р≥внем середньодушових  екв≥валентних загальних доход≥в  у м≥с€ць, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 3000,0

100,0

100,0

85,8

86,2

91,2

83,1

68,3

34,4

19,0

14,4

7,2

2,6

3000,1-4000,02

Ц

Ц

14,2

13,8

8,8

16,9

31,7

34,8

33,9

17,3

14,7

9,5

4000,1-5000,03

 Ц

 Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

21,1

19,6

19,9

18,7

22,3

5000,1-6000,04

Ц

Ц

 Ц

 Ц

 Ц

 Ц

 Ц

9,7

27,5

20,6

20,1

13,2

6000,1-7000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

14,4

11,4

15,1

7000,1-8000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

 Ц

 Ц

6,2

9,5

13,9

8000,1-9000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

2,9

7,0

6,7

9000,1-10000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

1,3

4,4

5,5

10000,1-11000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

1,4

4,0

1,8

11000,1-12000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

1,1

0,6

0,3

понад 12000,0

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

0,5

2,4

9,1

______________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.

2 ” 2017 та 2018 роках Ц 3000,1Ц4080,0 грн.

3  2017 та 2018 роках Ц 4080,1Ц5160,0 грн.

4  2017 та 2018 роках Ц понад 5160 грн.