31 Березня

Звертаємо увагу!

Здійснено перегляд статистичних даних щодо прямих інвестицій за 20102016 роки

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Про оплату населенням Луганської області житлово-комунальних послуг у лютому 2017 року
ПІДГОТОВЛЕНА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Луганської області


 

30 Березня

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році

Кількість і робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у лютому 2017 року

Заробітна плата штатних працівників у лютому 2017 року


 

29 Березня

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ

Економічна активність населення Луганської області в 2016 році

Стан виплати заробітної плати на 1 березня 2017 року по Луганській області

ПІДГОТОВЛЕНА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Індекси будівельної продукції в Луганській області у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції в Луганській області у 2017 році


 

28 Березня

ПІДГОТОВЛЕНА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січеньлютий 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році (за період с початку року) (щомісячна інформація)
Підготовлено експрес-випуски

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Луганської області у лютому 2017 року

Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів та ягід у 2016 році


 

24 Березня

ПІДГОТОВЛЕНА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році (уточнені дані)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за 2016 рік (уточнені дані)

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за лютий 2017 року

Залишки палива у споживачів та постачальників на 1 березня 2017 року
Підготовлено експрес-випуск

Виконання будівельних робіт у січнілютому 2017 року


 

23 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа статистична інформація

Міграційний рух населення у 2017 році

Природний рух населення у 2017 році

Чисельність населення (за оцінкою) у 2017 році
Підготовлено експрес-випуск

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2016 року


 

22 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа статистична інформація

Індекси промислової продукції у 2017 році

Вищі навчальні заклади (19952016рр.)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень 2017 року

Роздрібний товарооборот у січнілютому 2017 року


 

21 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа статистична інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень 2017 року

Підготовлено експрес-випуск

Про надання субсидій населенню у лютому 2017 року


 

20 Березня

Підготовлено експрес-випускИ

Демографічна ситуація в Луганській області у січні 2017 року

Зовнішня торгівля товарами Луганської області у січні 2017 року


 

17 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа статистична інформація

Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у 2017 році


 

15 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа статистична інформація

Зареєстроване безробіття у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2017 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році


 

14 Березня

Підготовлено експрес-випуск

Індекси споживчих цін у Луганській області у лютому 2017 року


 

06 Березня

Підготовлено експрес-випуск

Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності у січні 2017 року

ПІДГОТОВЛЕНа статистична інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень 2017 року

Підготовлено повідомлення

Соціально-економічне становище Луганської області за січень 2017 року

Підготовлено БЮЛЕТЕНЬ

Соціально-економічне становище Луганської області за січень 2017 року

Підготовлено ДОПОВІДЬ

Про соціально-економічне становище Луганської області за січень 2017 року


 

03 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа статистична інформація

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (19962016рр.)

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства у 2016 році (без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат)

Прийняття в експлуатацію житла за 2016 рік

Введення в експлуатацію обєктів соціальної сфери за 2016 рік

Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель (20032016рр.)

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (20032016рр.)


 

02 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа статистична інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 20132016 роках

Індекси будівельної продукції в Луганській області у 2016 році (уточнені дані)

Індекси будівельної продукції в Луганській області у 2017 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (уточнені дані)

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції в Луганській області у 2017 році

Індекси промислової продукції у 2016 році (уточнені дані)

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Про оплату населенням Луганської області житлово-комунальних послуг у січні 2017 року


 

01 Березня

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ

Заробітна плата штатних працівників у січні 2017 року

Кількість і робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у січні 2017 року

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Луганської області у 2016 році