31 Липня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Індекси будівельної продукції за видами

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції

Середня заробітна плата у 2015 році

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2015 роцi

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2015 році


 

28 Липня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році (за період з початку року) (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січеньчервень 2015 року


 

23 Липня

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Виконання будівельних робіт у Луганській області за січеньчервень 2015 року


 

21 Липня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції 

Поголів'я худоби та птиці

Виробництво основних сільськогосподарських культур

Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва

Виробництво основних видів продукції тваринництва

Міграційний рух населення

Природний рух населення

Чисельність населення


 

20 Липня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників на 1 липня 2015 року

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за червень 2015 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січеньтравень 2015 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі за січеньтравень 2015 року


 

17 Липня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Роздрібний товарооборот


 

16 Липня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Виробництво основних видів промислової продукції за 20032014 роки

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2015 році

Зареєстроване безробіття у 2015 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2015 році


 

15 Липня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Валовий регіональний продукт

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2014 рік (попередні дані)


 

10 Липня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)


 

08 Липня

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Індекси споживчих цін на товари та послуги


 

07 Липня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січеньтравень 2015 року


 

03 Липня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

Заклади охорони здоров'я (19952014рр.)

Медичні кадри (19952014рр.)

Захворюваність населення (19952014рр.)


 

02 Липня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Основні показники діяльності підприємств за їх розмірами по містах і районах

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах та районах

Населення (19952015рр.)

Середня заробітна плата у 2015 році

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2015 роцi

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2015 році

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за січеньберезень 2015 року


01 Липня
ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (19962015рр.)

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності