31 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Індекси будівельної продукції за видами

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції


 

30 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

Основні показники ринку праці (20002014рр.)

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (20002014рр.)


 

26 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році (за період з початку року)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січеньлютий 2015 року


24 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2014 році

Рибне господарство у 2014 році

Рибне господарство (19952014рр.)

Рослинництво (19952014рр.)

Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства (19962014рр.)


 

23 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень 2015 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень 2015 року

Міграційний рух населення у 2015 році

Природний рух населення у 2015 році

Чисельність населення (за оцінкою) у 2015 році


 

20 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у споживачів та постачальників на 1 березня 2015 року

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за лютий 2015 року

Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2015 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2015 році

Поголів'я худоби та птиці у 2015 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2015 році


 

18 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Попит та пропозиція робочої сили у 2015 році

Зареєстроване безробіття у 2015 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2015 році


 

17 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Роздрібний товарооборот за січеньлютий 2015 року


 

11 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Доходи та витрати населення Луганської області за 2013 рік

Доходи населення Луганської області (20022013)

Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 20072013рр. (грудень до грудня попереднього року)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році (за період с початку року) (щомісячна інформація)

Обсяг реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності за січень 2015 року 


 

05 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Динаміка темпів зростання/зниження номінальної заробітної плати та реальної заробітної плати у 20022014 роках

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 20102014 роках

Динаміка темпів зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2015 роцi

Середня заробітна плата у 2015 році

Заборгованість із виплати заробітної плати

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати у 20002015 роках

Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (20002014рр.)


 

04 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Капітальні інвестиції за видами активів за січеньгрудень 2014 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січеньгрудень 2014 року

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січеньгрудень 2014 року 


 

03 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Луганської області

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції

Індекси будівельної продукції за видами

Прийняття в експлуатацію житла за 2014 рік

Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель (20032014рр.)

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (20032014рр.)


 

02 Березня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Попит та пропозиція робочої сили у 2015 році

Зареєстроване безробіття у 2015 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2015 році

Основні показники ринку праці (квартальні дані)