30 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ

Заробітна плата найманих працівників за жовтень 2015 року

Кількість і робочий час найманих працівників за видами економічної діяльності за жовтень 2015 року

Демографічна ситуація у Луганській області у січнівересні 2015 року

Міграційний рух населення у січнівересні 2015 року

Природний рух населення у січнівересні 2015 року

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 жовтня 201року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січеньжовтень 2015 року

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січеньвересень 2015 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січеньвересень 2015 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січеньвересень 2015 року


 

26 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Стан виплати заробітної плати на 1 листопада 2015 року

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Прямі іноземні (акціонерний капітал) інвестиції в Луганську область на 01.09.2015р.


 

25 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січеньжовтень 2015 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році (за період з початку року) (щомісячна інформація)

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Про надання населенню Луганської області субсидій у січніжовтні 2015 року


 

24 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції 

Міграційний рух населення

Природний рух населення

Чисельність населення

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності


 

20 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень-вересень 2015 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області за січеньвересень 2015 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області за січень-вересень 2015 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січень-вересень 2015 року

Виробництво основних видів продукції тваринництва

Поголів'я худоби та птиці

Виробництво основних сільськогосподарських культур

Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва

Диференціація життєвого рівня населення (19992014рр.)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (20052014рр.)

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Стан сільського господарства Луганської області за січеньжовтень 2015 року


 

19 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за жовтень 2015 року

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСКи

Прямі інвестиції у січнівересні 2015 року

Виконання будівельних робіт у Луганській області за січеньжовтень 2015 року


 

18 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2015 році

Зареєстроване безробіття у 2015 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2015 році


 

17 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Роздрібний товарооборот за січеньжовтень 2015 року

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Структура роздрібного товарообороту підприємств Луганської області у І півріччі 2015 року


 

16 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січеньвересень 2015 року

Доходи від надання послуг пошти та звязку за січеньвересень 2015 року


 

11 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Індекси споживчих цін на товари та послуги


 

10 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (20102015рр.)

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСКи

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в Луганській області у вересні 2015 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Луганської області за вересень 2015 року


 

09 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Лісогосподарська діяльність у 2014 році


 

05 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січеньвересень 2015 року


 

02 Листопада

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції

Індекси будівельної продукції за видами